Khí Hậu Hà Tây (NXB Hà Tây 1971) - Phan Tất Đắc, 199 Trang

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by nhandang123, Jun 25, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Khỉ hậu là một yếu tố thiêu nhiên, thường xuyên diễu ra troug đời sổng hàng ngày, như: mưa, gió, uóug, lạnh... NhữDg dien biểu này đều có ảnh hưởng trực tiếp đến mọỉ hoạt động cSa chúng ta; đặc biệt đối VỚI sẫn xuất nông nghiệp, thì không nhữcg ỉà một yêu cầu khổng thề thiểu được, mà còn Gótính quyết định quan trọng đổi VỚI năng suất cây tròng. Nỏ là một yêu càu đàm bào sinh tồn cho sự sống; nhưng nó cung cỏ thc gây nên những tác hại mà ta chưa thề lường hết, như: mưa, bão, lũ lụt, nóng, lạnh, băDg tuyết... Ngành Khoa học trong nước và trên thế giới đang áp dụng những phưo-ng pháp hiện đạl đề nghiên cứu, tira hiĩu quy luật bỉến dien của khi hậu nói chung nhâm phục vụ sự sống ch* con người. Bây là việc làm có ý nghĩa chính (rị, kinh tế, khoa học kỹ thuật rát thiết thực. Riêng ở tĩnh nhà, được sự giúp đỡ tích cực của Nha Khi tượng và sự đỏng góp của cảc cáp, các ngành, Bàl Khí tưọng đã gần 2 nãm cố gắng sưu tầm và biên soạn cuốn «Khí hụu Hà Tây ». Đày là một tài liệu dã tích lũy, thống kê có phân tich được trong quá trinh thực tế biểu diễn nhiêu năm ỏ- địa phương.
  • Khí Hậu Hà Tây
  • NXB Hà Tây 1971
  • Phan Tất Đắc
  • 199 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=270
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 23, 2020

Share This Page