Kho Kinh Sách Phật Giáo Hơn 1000 Quyển

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Feb 26, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Sau đây là danh sách các loại kinh sách Phật giáo được sắp xếp theo thứ tự ABC, Click vào trực tiếp từng sách để tải về máy nhé. Nếu bạn nào không có thời gian download cũng như đổi tên file theo thứ tự thì có thể mua bộ DVD Phật Học tại forum http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-phat-hoc-tai-lieu-tu-tap-va-nghien-cuu-phat-giao.9279/
  [​IMG]
  A
  1. Á Châu Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
  2. A Di Đà Phật Thuyết Chú [Đại Chánh 0369] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
  3. A-hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương
  4. Ai Cập Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
  5. Ai Vào Địa Ngục - Nguyên Minh
  6. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên - Như Hòa dịch
  7. Ánh sáng chân tâm - Lời Khuyên Sống An Bình Và Ra Đi Trong Tỉnh Thức - Đức Đạt Lai Lạt Ma
  B
  1. Ba Mươi Ba Vị Tổ Ấn Hoa - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
  2. Ba Mươi Ngày Thiền Quán - Nguyễn Duy Nhiên dịch
  3. Ba Trụ Thiền - Nguyên tác: Thiền sư Philip Kapleau, Dịch giả: Đỗ Đình Đồng
  4. Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ - Tuệ Đăng, Nguyễn Minh Tiến
  5. Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc - Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
  6. Bát đại hộ pháp -Thiện Duyên
  7. Bát Đại Nhân Giác giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  8. Bát Nhã giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  9. Bát Nhã Tâm Kinh - Osho
  10. Bát Nhã trực giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  11. Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Thần Chú [Đại Chánh 0368] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
  12. Bát thức qui củ tụng - Quảng Minh dịch
  13. Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng [Đại Chánh 0250-0255, 0257] - Nguyên Tánh dịch
  14. Bhutan Có Gì Lạ - Hòa Thượng Thích Như Điển
  15. Bích Nham Lục - Chân Nguyên dịch
  16. Bích Nham Lục – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
  17. Bồ đề chánh đạo Bồ Tát giới luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
  18. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp - Thích Minh Thiền
  19. Bồ Đề Tư Lương Luận - Việt dịch: Hòa Thượng Thích Như Điển
  20. Bồ Tát và Tánh Không - Thích Nữ Giới Hương
  21. Bốn Kinh Của Phật Tổ - Thích Huyền Vi
  22. Bổn Sự Kinh - Việt dịch Hòa Thượng Thích Như Điển
  23. Bụt sử lược biên [1][2][3][4]- Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch
  C

  1. Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
  2. Các bài học Phật - Phúc Trung Huỳnh Ái Tông
  3. Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu - Tulku Thondup, Thanh Liên dịch
  4. Các tông phái đạo Phật - Đoàn Trung Còn
  5. Các Vị Chân Sư Đại Thủ Ấn - Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch
  6. Cẩm nang của người Phật tử, tập [1][2][3] - Khải Thiên
  7. Cẩm Nang Sức Khỏe Gia Đình - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
  8. Cẩm Nang Y Khoa Thực Hành - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
  9. Cảm Tạ Xứ Đức - Hòa Thượng Thích Như Điển
  10. Cân Bằng Thân Tâm - Osho
  11. Cánh cửa mãn nguyện - Nguyễn Văn Điểu dịch
  12. Cảnh giới Đức Mạn Thù - Dalai Lama, Hồng Như dịch
  13. Chân Ngôn Tông Nhật Bản - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  14. Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Nguyên Chơn soạn dịch
  15. Chánh Niệm - Lương Thanh Bình dịch
  16. Chắp Tay Lạy Người - Nguyên Minh
  17. Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ - Hòa Thượng Thích Như Điển và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng dịch
  18. Chết Đi Về Đâu - Thích Nhật Từ
  19. Chết và Tái Sinh - Thích Nguyên Tạng soạn dịch
  20. Chết vào thân trung ấm và tái sinh - Diệu Hạnh, Chân Giác dịch
  21. Chỉ Không Biết - Thích Giác Nguyên
  22. Chìa Khóa Sống Hướng Thượng - Lại Thế Luyện
  23. Chiến Tranh Và Hòa Bình Theo Quan Điểm Của Phật Giáo - Peter Harvey; Đỗ Kim Thêm dịch
  24. Chơn Tâm Trực Thuyết - Thích Đắc Pháp
  25. Chú giải Kinh Đại Thừa Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Như Hòa dịch
  26. Chú giải về P'howa - Phép chuyển di tâm thức - Nguyên Giác dịch
  27. Chư Kinh Tập Yếu - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
  28. Chứng Đạo Ca - Huyền Giác
  29. Chứng Đạo Ca - Lama Tông Khách Ba (Lama Tsong Khapa); Hồng Như dịch
  30. Chuyển Hóa Cảm Xúc - Thích Nhật Từ
  31. Chuyển Hóa Sân Hận - Thích Nhật Từ
  32. Chuyện Phật Đời Xưa - Đoàn Trung Còn
  33. Chuyện Phật Đời Xưa - Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
  34. Chuyện Tình của Liên Hoa Hòa Thượng - Hòa Thượng Thích Như Điển phóng tác
  35. Cổ thi tác dịch, tập [1] [2]
  36. Có Và Không - Thích Như Điển
  37. Cội Thiền - Thích Nhật Quang
  38. Con Đường An Vui - Thích Nhật Từ
  39. Con Đường Bên Ngoài Mọi Con Đường - Osho
  40. Con đường chuyển hóa - Ứng dụng Bát chánh đạo trong cuộc sống - Thích Nhật Từ
  41. Con Đường Của Mây Trắng - Osho
  42. Con đường đến tự do vô thượng - Dalai Lama, Liên Hoa dịch
  43. Cốt lõi của cội Bồ-đề - Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong chuyển ngữ
  44. Cốt Nhục Của Thiền - Trần Trúc Lâm dịch
  45. Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo - Phổ Nguyệt
  46. Cuộc đời Thánh Tăng Ananda - Nguyễn Điền soạn dịch
  47. Cuộc Sống, Tình Yêu, Tiếng Cười – Osho
  D

  1. Danh Tăng Việt Nam, tập [1][2] - Thích Đồng Bổn chủ biên
  2. Du Lich Xứ Phật - Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến hiệu dính
  3. Du già diệm khẩu - Thí thực khoa nghi - Hòa Thượng Thích Huyền Tôn dịch
  4. Dũng Cảm Vui Sống Hiểm Nguy - Osho
  5. Dược Sư Kinh Sám - Thích Trí Quang dịch
  6. Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác - Thích Như Điển và Trần Trung Đạo
  7. Dưới Cội Bồ Đề - Hòa Thượng Thích Như Điển
  8. Duy Ma Cật sở thuyết - Thích Tuệ Sỹ dịch
  9. Duy Thức Học Yếu Luận - Hòa Thượng Thích Từ Thông dịch
  10. Duy Thức Tam Thập Tụng - Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn dịch
  Đ

  1. Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ (Lamrim Chenmo) - Nguyên tác: Đại sư Tông Khách Ba; Lamrim Lotsawas dịch. Quyển [Thượng] [Trung] [Hạ]
  2. Đại Thủ Ấn - Osho; Minh Nguyệt dịch
  3. Đại Thừa Khởi Tín Luận - Nguyên tác: Mã Minh; Chân Hiền Tâm dịch
  4. Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  5. Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận - Thích Quảng Độ dịch
  6. Đại thừa tập Bồ Tát học luận - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  7. Đại Việt sử ký toàn thư - Nhiều tác giả
  8. Đậm nét Tình Lam - Thích Từ Lực
  9. Đạo Ba Kho Báu - Osho
  10. Dạo bước vườn thiền - Đỗ Đình Đồng góp nhặt
  11. Đạo lý nhà Phật - Đoàn Trung Còn
  12. Đạo Phật trong cộng đồng người Việt ở Nam bộ - Trần Hồng Liên
  13. Đạo Phật Với Tuổi Trẻ - Thích Thanh Từ
  14. Đào tạo giáo thọ sư tại Mỹ - Thích Trí Hoằng
  15. Dare to win - Jack Canfield48.Du Lịch Xứ Phật - Đoàn Trung Còn dịch
  16. Đề Cương Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Thiền sư Minh Chánh, Hòa Thượng Thích Nhật Quang dịch
  17. Để trở thành người Phật tử tại gia - Thích Đức Thắng
  18. Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải - Thích Nữ Trí Hải dịch
  19. Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma - Bồ Tát Di Lặc; Thích Pháp Chánh dịch
  20. Đỉnh cô liêu kỳ nhiệm - TN Minh Tâm dịch
  21. Đố vui Phật pháp - Diệu Kim
  22. Đôi Bạn Hành Hương - Chiêu Hoàng
  23. Đôi dép - Triết lý về hạnh phúc hôn nhân - Thích Nhật Từ
  24. Đối Mặt Với Thực Tại Và Con Đường Của Yêu Thương - Nguyên Hạnh dịch
  25. Đối thoại giữa Khoa học và Phật giáo - Matthieu Ricard – Trịnh Xuân Thuận - BS: Hồ Hữu Hưng dịch
  26. Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
  27. Đóng Góp Của Cư Sĩ Trong Công Cuộc Hoằng Pháp Tại Hải Ngoại
  28. Đông phương huyền bí - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
  29. Đức Phật Bên Trong - Nguyễn Duy Nhiên
  30. Đức Phật và Phật Pháp - Osho; Vạn Sơn dịch
  31. Đừng coi thường Ô Nhiễm Tâm - Thiền Sư Ashin Tejaniya
  32. Đừng Đánh Mất Tình Yêu - Nguyễn Minh Tiến
  33. Đường vào Bồ Tát hạnh tập chú - Thích Tịnh Nghiêm dịch
  34. Đường Về Minh Triết (Thơ) - Lê Bá Bôn
  G

  1. Gậy Kim Cương Hét - Hòa Thượng Tuyên Hóa
  2. Giấc Mơ Trường Sơn - Tuệ Sỹ
  3. Giáo Án Kinh Pháp Cú - Thích Sán Nhiên soạn
  4. Giáo Huấn Dakini - Liên Hoa Sanh; Erik Pema Kunsan dịch
  5. Giáo Khoa Phật Học - Hạnh Cơ, Phương Luân - Tập [1] [2] [3]
  6. Giáo Trình Phật Học - Chan Khoon San - Lê Kim Kha biên dịch
  7. Giới Đàn Tăng - Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
  8. Giới Đàn Tăng - Nghi thức thọ Ngũ giới - Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
  9. Giới Tướng - Hòa Thượng Thích Nhất Chân
  10. Giọt Mồ Hôi Thanh Thản - Nguyên Minh
  11. Giữa Lòng Cuộc Đời - Quách Thoại
  12. Gõ cửa Thiền (Zen stories) - Nguyên Minh dịch
  13. Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa - Tulku Nyima Rinpoche; Tâm Bảo Đàn dịch
  H

  1. Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện - Thích Hằng Đạt dịch
  2. Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật - Thích Nhật Quang
  3. Hạnh Phúc Giữa Đời Thường - Thích Nhật Từ
  4. Hạnh Phúc Khắp Quanh Ta - Nguyên Minh
  5. Hạnh phúc là điều có thật - Nguyễn Minh Tiến
  6. Hạnh Phúc Trong Tầm Tay - Thích Nhật Từ
  7. Hành trình đi tới giác ngộ - Thanh Liên dịch
  8. Hành Trình Về Phương Đông - Nguyên Phong
  9. Hát lên lời thương yêu - Nguyên Minh
  10. Hậu Xuất A Di Đà Kệ [Đại Chánh 0373] Thích Nữ Tuệ Quảng dịch
  11. Hãy Đến Để Thấy - Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc - Ni sư Aya Khema
  12. Hiểu Thương và Tùy Hỷ - Thích Nhật Từ
  13. Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Cư sĩ Diệu Âm
  14. Hộ niệm: Hướng dẫn - Khai thị - Cư sĩ Diệu Âm
  15. Hộ niệm: Khế lý - Khế cơ - Cư sĩ Diệu Âm
  16. Hoa hạnh phúc - Nguyên Minh
  17. Hoa Nhẫn Nhục - Nguyên Minh
  18. Hoa Thiền - Thích Nhật Quang
  19. Hoa Vô Ưu, Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  20. Hoàng tử bé - Saint Exupéry
  21. Học làm người
  22. Học Phật Hành Nghi - Thích Minh Thông
  23. Hương Thiền - Thích Nhật Quang
  24. Hướng Dẫn Hành Hương Về Xứ Phật - Nguyên tác: Chan Khoon San, Biên dịch: Lê Kim Kha
  25. Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  26. Hương Quê Cực Lạc - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch
  27. Huyền thoại Duy Ma Cật - Thích Tuệ Sỹ
  28. Huyền Trang - nhà chiêm bái và học giả - Nguyên tác: Thích Minh Châu, TN Trí Hải dịch
  K

  1. Khí Công Tâm Pháp [1][2][3] - Thích Phụng Sơn
  2. Kho tàng các giáo huấn siêu việt - Liên Hoa dịch
  3. Khoa Học Thần Kinh và Đạo Phật - Trịnh Nguyên Phước
  4. Khóa Hư Lục giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  5. Không Có Kẻ Thù - Thích Nhật Từ
  6. Không Nước Không Trăng - Osho
  7. Khuyên người niệm Phật - tập [1][2][3] - Cư sĩ Diệu Âm
  8. Khuyến phát bồ đề tâm văn - Thích Trí Quang dịch
  9. Kiến Tánh Thành Phật giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  10. Kim Cang giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  11. Kinh 42 Chương - Hòa Thượng Thích Tâm Châu dịch
  12. Kinh 42 Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch {English}
  13. Kinh A Di Đà - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
  14. Kinh A Di Đà - Thích Trí Tịnh dịch
  15. Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni [Đại Chánh 0370] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
  16. Kinh A Hàm (Hán Tạng)
  17. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 1.Tạp A Hàm, tập [1] [2] [3] - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
  18. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 2.Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
  19. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 3.Trung A Hàm, tập [1] [2] [3] - Tuệ Sỹ dịch
  20. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 4.Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
  21. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Việt ngữ] - HT Thích Trí Quang dịch [Anh ngữ] - Losang Dawa dịch
  22. Kinh Bách Dụ - Ngô Tằng Giao chuyển thơ
  23. Kinh Bát Chánh Đạo [Đại Chánh 0112] - Bùi Đức Huề dịch
  24. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Trực Chỉ Đề Cương - Hòa Thượng Thích Từ Thông
  25. Kinh Bất Tự Thủ Ý [Đại Chánh 0107] - Trần Văn Nghĩa dịch
  26. Kinh Bi Hoa - Nguyễn Minh Tiến dịch
  27. Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
  28. Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
  29. Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0393] - TN Tuệ Quảng dịch
  30. Kinh Chánh Pháp Sanghata - Hồng Như dịch
  31. Kinh Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0109] - Bùi Đức Huề dịch
  32. Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
  33. Kinh Đắc Vô Cấu Nữ [Đại Chánh 0339] - Thích Trí Thiện dịch
  34. Kinh Đại A Di Đà Phật [Đại Chánh 0364] - Thích Nữ Liên Hương dịch
  35. Kinh Đại Bát Nê Hoàn [Mục lục],
  36. Phẩm [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - Việt dịch: Thích Nguyên Hùng
  37. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển, 11 tập), Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: Hòa Thượng Thích Quảng Độ
  38. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0374] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
  39. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0375] - TN Tuệ Quảng dịch
  40. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0377] - TN Huệ Dung dịch
  41. Kinh Đại Bát Niết Bàn tập [1][2][3][4][5][6][7][Thuật Ngữ][Tổng Quan] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
  42. Kinh Đại Bi - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  43. Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Da [Đại Chánh 0243] - Chùa Châu Lâm dịch
  44. Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị [Đại Chánh 0304] - Nguyên Hồng dịch
  45. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phần Tu Từ [Đại Chánh 0306] - Nguyên hồng dịch
  46. Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết [Đại Chánh 0298] - Bùi Đức Huề dịch
  47. Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới [Đại Chánh 0311] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
  48. Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  49. Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp - Nguyên Hiển
  50. Kinh Đại Thừa Hiển Thức [Đại Chánh 0347] - Thích Đạo Không dịch
  51. Kinh Đại thừa nhập lăng già - Thích Nữ Trí Hải dịch
  52. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
  53. Kinh Di Giáo - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch
  54. Kinh Di Giáo - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
  55. Kinh Di Giáo [Đại Chánh 0389] - Bùi Đức Huề dịch
  56. Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện [ Đại Chánh 0349] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
  57. Kinh Địa Tạng bổn nguyện - Thích Tịnh Trí dịch
  58. Kinh Dịch diễn giảng - Kiều Xuân Dũng
  59. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán - Hòa Thượng Thích Chân Thường dịch
  60. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia - Huyền Thanh dịch
  61. Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm [Đại Chánh 0358] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
  62. Kinh Dược Sư - Âm Hán Việt
  63. Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
  64. Kinh Dược Sư - Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng
  65. Kinh Dược Sư - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
  66. Kinh Duy Ma Cật - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
  67. Kinh Duy Ma Cật giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  68. Kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Để Cương - Hòa Thượng Thích Từ Thông
  69. Kinh Giới Hương [Đại Chánh 0117] - Trần Văn Nghĩa dịch
  70. Kinh Hiền Ngu - Thích Trung Quán dịch
  71. Kinh Hoa Nghiêm - Thích Trí Tịnh dịch
  72. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Hòa Thượng Thích Từ Thông dịch
  73. Kinh Kim Cang Bát nhã ba la mật đa - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
  74. Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã [Đại Chánh 0241] - Chùa Châu Lâm dịch
  75. Kinh Kim Cang Giảng Giải - Hòa thượng Thích Thanh Từ
  76. Kinh Kim Cương - Osho
  77. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật - Thích Trí Quang dịch
  78. Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa - Nguyên tác: Lục Tổ Huệ Năng; Nguyên Hiển dịch
  79. Kinh Kim Quang Minh - Trí Quang dịch
  80. Kinh Lăng Già Tâm Ấn - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
  81. Kinh Lời Dạy Cuối Cùng [Kinh Di Giáo] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
  82. Kinh Lời Vàng - Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm dịch
  83. Kinh Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân [Đại Tạng 0115] - Trần Văn Nghĩa dịch
  84. Kinh Mã Hữu Tam Tướng [Đại Chánh 0114] - Trần Văn Nghĩa dịch
  85. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Cao Hữu Đính dịch
  86. Kinh Nghiệm Mật Tông - Osho
  87. Kinh Nghiệm Thiền Quán - Nguyễn Duy Nhiên dịch
  88. Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm - Quảng Minh dịch
  89. Kinh Ngũ Uẩn Thí Dụ [Đại Chánh 0105] - Trần Văn Nghĩa dịch
  90. Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát [Đại Chánh 0169] - Trần Văn Nghĩa dịch
  91. Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát [Đại Chánh 0166] - Bùi Đức Huề dịch
  92. Kinh Nhân Quả Ba Đời
  93. Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh [Đại Tạng 0355] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
  94. Kinh Nhật Tụng - Tạng Thư Phật Học ấn hành
  95. Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0357] - TN Diệu Thuần dịch
  96. Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương - Hòa Thượng Thích Từ Thông
  97. Kinh niệm Phật ba la mật - Thích Thiền Tâm dịch
  98. Kinh Pali - Nam truyền (Nikaya)
  99. Kinh Pali - Nam truyền (Nikaya) ■Phật Sử Và Hạnh Tạng (Tạng Kinh Tiểu Bộ) - Indacanda, Brahmapalita dịch
  100. 1.Kinh Tăng Chi Bộ - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
  101. 2.Kinh Trung Bộ - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
  102. 3.Kinh Trường Bộ - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
  103. 4.Kinh Tiểu Bộ, tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] - Hòa Thượng Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch
  104. 5.Kinh Tương Ưng Bộ - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
  105. Kinh Phạm Võng - Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch
  106. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký [1][2] - Sa môn Thích Trí Minh dịch Việt
  107. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ [1][2][3][4][5][6][7][8][9]- Thích Nữ Trí Hải
  108. Kinh Pháp Bảo Đàn - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
  109. Kinh Pháp Cú - Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch thơ
  110. Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, tập [1] [2] [3] - Thích Phước Thái
  111. Kinh Pháp Hoa giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  112. Kinh Pháp Hoa giảng giải - Lê Sỹ Minh Tùng
  113. Kinh Pháp Hoa Giảng Luận, tập [1] [2] - Hòa Thượng Thích Thông Bửu
  114. Kinh Pháp Hoa Huyền Tán - Đại sư Khuy Cơ, Hòa Thượng Thích Chân Thường dịch
  115. Kinh Pháp Hoa Tam Muội [Đại Chánh 0269] - Nguyễn Hiển dịch
  116. Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương - Hòa Thượng Thích Từ Thông giảng
  117. Kinh Pháp Kính [Đại Chánh 0322] - Thích Đạo Không dịch
  118. Kinh Phát Giác Tịnh Tâm [Đại Chánh 0327] - Thích Ngộ Tùng dịch
  119. Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tu Nghị Cảnh Giới [Đại Chánh 0303] - Nguyên Hông dịch
  120. Kinh Phật Thuyết A Di Đà [Đại Chánh 0366] - TN Chơn Tịnh dịch
  121. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo [Đại Chánh 0362] - Thích Tuệ Quảng dịch
  122. Kinh Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đại Bồ Tát [Đại Chánh 0337] - TN Chơn Tịnh dịch
  123. Kinh Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân [ Đại Chánh 0356] - TN Diệu Thuần dịch
  124. Kinh Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0242] - Chùa Châu Lâm dịch
  125. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành [Đại Chánh 0330] - TN Huyền Chi dịch
  126. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền [Đại Chánh 0345] - TN Liên Hương dịch
  127. Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0376] - TN Liên Hương dịch
  128. Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp [Đại Chánh 0352] - Thích Quang Chánh dịch
  129. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa [Đại Chánh 0308] - Nguyên Hồng dịch
  130. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh [Đại Chánh 0346] - TN Hương Trí dịch
  131. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm [Đại Chánh 0359] - Thích Trí Thiện dịch
  132. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn [Đại Chánh 0333] - TN Chơn Tịnh dịch
  133. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh [Đại Chánh 0348] - TN Diệu Thuần dịch
  134. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp [Đại Chánh 0314] - Bùi Đức Huề dịch
  135. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm [Đại Chánh 0363] - TN Hương Trí dịch
  136. Kinh Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh [Đại Chánh 0350] - Thích Ngộ Tùng dịch
  137. Kinh Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0321] - TN Hương Trí dịch
  138. Kinh Phật Thuyết Huyễn Sỹ Nhân Hiền [Đại Chánh 0324] - TN Liên Hương dịch
  139. Kinh Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0260] - Thanh Hương dịch
  140. Kinh Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0247] - Minh Tấn dịch
  141. Kinh Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ [Đại Chánh 0338] - TN Hương Trí dịch
  142. Kinh Phật Thuyết Ma Ha Diển Bảo Nghiêm [Đại Chánh 0351] - TN Hương Trí dịch
  143. Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0248] - Minh Tấn dịch
  144. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn [Đại Chánh 0342] - TN Huyền Chi dịch
  145. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0372] - TN Chơn Tịnh
  146. Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận [Đại Chánh 0396] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển
  147. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0229] - Vân Pháp dịch
  148. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 228] - Thích Từ Chiếu dịch
  149. Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm [Đại Chánh 0315b] - Bùi Đức Huề dịch
  150. Kinh Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0378] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
  151. Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật [Đại Chánh 0365] - Thích Quang Chánh dịch
  152. Kinh Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni [Đại Chánh 0325] - TN Diệu Thuần dịch
  153. Kinh Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn [Đại Chánh 0326] - Thích Phước Nghiêm dịch
  154. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu [Đại Chánh 0344] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
  155. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Loát Hộ [Đại Chánh 0343] - Thích Ngộ Tùng dịch
  156. Kinh Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm [Đại Chánh 0307] - Nguyên Hồng dịch
  157. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0328] - TN Tuệ Quảng dịch
  158. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0329] - TN Huệ Dung dịch
  159. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0334] - TN Chơn Tịnh dịch
  160. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0335] - TN Chơn Tịnh dịch
  161. Kinh Phật Thuyết Ưu Điền Vương [Đại Chánh 0332] - TN Chơn Tịnh dịch
  162. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [Đại Chánh 0361] - TN Huệ Dung dịch
  163. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0360] - TN Tuệ Quảng dịch
  164. Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0331] - TN Diệu Thuần dịch
  165. Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
  166. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Đại Chánh 0371] - TN Chơn Tịnh dịch
  167. Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Thích Thiền Tâm dịch
  168. Kinh Quán Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0365] - Bùi Đức Huề dịch
  169. Kinh Tam Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0110] - Bùi Đức Huệ dịch
  170. Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội [Đại Chánh 0382] - Bùi Đức Huề dịch
  171. Kinh Tạp Thí Dụ [Đại Chánh 0204] - Trần Văn Nghĩa dịch
  172. Kinh Thái Tử Mộ Phách [Đại Chánh 0167] - Trần Văn Nghĩa dịch
  173. Kinh Thái Tử Tu Đại Nã [Đại Chánh 0171] - Trần Văn Nghĩa dịch
  174. Kinh Thắng Man - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
  175. Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng [Đại Chánh 0353] - TN Tuệ Quảng
  176. Kinh Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn [Đại Chánh 0341] - TN Tuệ Quảng dịch
  177. Kinh Thập Thiện Giảng Giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  178. Kinh Thập Trụ [Đại Chánh 0286] - Bùi Đức Huề dịch
  179. Kinh Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0240] - Từ Niệm
  180. Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Thích Từ Thông
  181. Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu [Đại Chánh 0106] - Trần Văn Nghĩa dịch
  182. Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0227] - Chùa Châu Lâm dịch
  183. Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0305] - Nguyên Hồng dịch
  184. Kinh Trường Bộ - Digha Kikaya - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
  185. Kinh Tu Ma Đề [Đại Chánh 0336] - TN Chơn Tịnh dịch
  186. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi [Đại Chánh 2870] - Thích Chúc Hiền dịch
  187. Kinh Tương Ứng Tương Khả [Đại Chánh 0111] - Trần Văn Nghĩa dịch
  188. Kinh Tỳ kheo Na Tiên - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
  189. Kinh Tỳ Sa Da Vấn [Đại Chánh 0354] - TN Huệ Dung dịch
  190. Kinh Úc Ca La Việt Vần Bồ Tát Hạnh [Đại Chánh 0323] - TN Hạnh Giải
  191. Kinh Ưu Bà Tắc Giới - Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt
  192. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0340] - Thích Quang Chánh dịch
  193. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0232] - Minh Tấn dịch
  194. Kinh Viên Giác giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  195. Kinh Viên Giác Lược Thích - Hòa Thượng Thích Trung Quán dịch
  196. Kinh Vô Lượng Thọ - Tâm Tịnh dịch
  197. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ [Đại Chánh 0367] - TN Chơn Tịnh
  198. Kỷ Luật Của Siêu Việt - Osho
  199. Ký Sự Phái Đoàn Phật Giáo Đi Ấn Độ - Tích Lan - TT Tố Liên
  200. Kỷ Yếu Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IV - Úc Châu 2011
  L
  1. Làm Chủ Vận Mạng - Đạo Quang dịch
  2. Làm thế nào để trở thành một người tốt - Hòa Thượng Thích Như Điển
  3. Lamrim Đại Luận Toát Yếu - Đức Đalai Lama thuyết giảng - Hồng Như chuyển Việt ngữ
  4. Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc - Nguyễn Nam Trân dịch
  5. Liên Hoa Sanh - Trần Tuấn Mẫn
  6. Liên Trì Cảnh Sách - Thích Quảng Ánh dịch
  7. Lời Cảnh Giác Và Khích Lệ Của Thiền Sư Quy Sơn
  8. Lời cầu nguyện Đức Kim Cương Trì - Chamgon Kenting Tai Situpa, Nguyên Toàn dịch
  9. Lời kinh xưa buổi sáng này - Nguyễn Duy Nhiên
  10. Lời Vàng Của Thầy Tôi - Patrul Rinpoche, Nhóm Longchenpa dịch
  11. Lối về sen nở - Thích Phước Sơn
  12. Lửa Trong Cái Trí - J. Krishnamurti; Ông Không dịch
  13. Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Minh Chánh dịch
  14. Luận Đại Trượng Phu - Hòa Thượng Thích Trí Quang dịch
  15. Luận Phật Thừa Tông Yếu - Hòa Thượng Thích Nhật Quang
  16. Luận Tòa Thiền - Thích Nhật Quang
  17. Luận Tối Thượng Thừa - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
  18. Luận Về Con Đường Giải Thoát - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  19. Luật Đại Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
  20. Luật học Tinh yếu - Thích Phước Sơn
  21. Luật Tập Yếu [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
  22. Luật Tiểu Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
  23. Luật Trùng Trị Tỳ Ni - [Phần Đầu] [Tiểu Sử] -
  24. Tập 1, Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8][9]
  25. Tập 2, Quyển [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - Thích Đổng Minh dịch
  26. Luật Tứ Phần [1][2][3][4][5][6] - Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng
  27. Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán - Thích Đức Trí
  28. Lục Tổ Đại Sư - Nguyễn Minh Tiến
  29. Lược giải Kinh Dịch - Dương Đình Khuê
  30. Lược Giải Kinh Pháp Hoa - Hòa Thượng Thích Trí Quảng
  31. Lược sử Phật giáo - Nguyễn Minh Tiến dịch
  32. Lược Sử Thời Gian - Stephen Hawking, dịch: Cao Chi, Phạm Văn Thiều
  M
  1. Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam tập [1] - Thích Viên Đức, Thích Quảng Trí, Huyền Thanh, Như Pháp Quân
  2. Mật Tông Kim Cương Thừa Chú Giải - Thích Linh Quang
  3. Milarepa Con Người Siêu Việt - Rechung; Đỗ Đình Đồng dịch
  4. Mông Sơn Thí Thực giảng yếu - Thích Phước Thái
  5. Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi - Hòa Thượng Bích Liên
  6. Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Nikkyo Niwano; Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn
  7. Một số phiên âm Hán Việt - Mạnh Hiếu
  8. Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối - Dalai Lama giảng giải; Đoàn Phụng Mệnh dịch
  9. Một trăm câu hỏi Phật pháp - Thích Phước Thái
  10. Một Trăm Lẻ Một Câu Chuyện Thiền - Trần Trúc Lâm dịch
  11. Một Trăm Lẻ Một truyện thiền - Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ
  12. Mười Điều Biện Ma - Thiền Sư Siêu Minh - Thich Nhật Quang Dịch chú giảng
  13. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
  14. Mười bài chứng đạo ca vĩ đại nhất của Milarepa và Bài ca sáu điểm tinh yếu - Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ
  15. Mười bốn điều Phật dạy - Thích Nhật Từ
  N
  1. Nắng mới bên thềm xuân - Nguyên Minh
  2. Nếp Sống Tỉnh Thức Của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương
  3. Nếp Thiền - Thích Nhật Quang
  4. Nghệ Thuật Thư Pháp Thiền Nhật Bản - Minh Châu dịch
  5. Nghệ thuật xướng ngôn - Học Viện PGVN
  6. Nghi Thức Cầu An - Kinh Dược Sư - Thích Nhật Từ biên dịch
  7. Nghi Thức Cầu An - Kinh Phổ Môn - Thích Nhật Từ biên dịch
  8. Nghi Thức Công Phu Chiều - Thích Nhật Từ soạn
  9. Nghi Thức Công Phu Khuya - Thích Nhật Từ soạn
  10. Nghi Thức Cúng Ngọ - Thích Nhật Từ soạn
  11. Nghi Thức Lễ Thành Hôn - Thích Nhật Từ soạn
  12. Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát - Thích Trí Tịnh dịch
  13. Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày - Sa Môn Thích Thiện Thanh
  14. Nghi Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia - Thích Đổng Minh soạn
  15. Ngục Trung Mị Ngữ - (Bản viết tay) Tuệ Sỹ
  16. Người Chết Đi Về Đâu - Nguyên Châu dịch
  17. Nguồn An Lạc - Hòa Thượng Thích Thanh T
  18. Nguồn Gốc Loài Người - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
  19. Nguồn mạch tinh khôi - Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
  20. Nguồn Thiền giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
  21. Nguyễn Trãi Toàn Tập - Viện Sử Học
  22. Nhạc Cổ Trong Rặng Thông - Osho
  23. Nhận biết, Chìa Khóa Sống Trong Cân Bằng - Osho
  24. Nhân Quả Báo Ứng - Quảng Tráng dịch
  25. Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời - Đạo Quang dịch
  26. Nhân quả đồng thời - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
  27. Nhập Hạnh Bồ Tát - Tịch Thiên Tôn Giả; Nguyên Hiển dịch
  28. Nhật Ký Dharamsala - Không Quán
  29. Nhặt Lá Bồ Đề, tập [1][2][3] - Thích Phước Hảo
  30. Nhật Liên Tông Nhật Bản - Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo; Thích Như Điển dịch
  31. Nhất Mộng Mạn Ngôn - Kiến Nguyệt Lão Nhơn tự thuật; Thích Pháp Chánh dịch
  32. Những bản văn căn bản của Phật Giáo Tịnh Độ (A Di Đà) Nhật Bản - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  33. Những Bí Ẩn Cuộc Đời - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
  34. Những Câu Chuyện Nhân Quả - Đạo Quang
  35. Những điệp khúc cho dương cầm - Tuệ Sỹ
  36. Những Điều Phật Đã Dạy - H.T Tiến Sĩ Walpola Rahula; Lê Kim Kha dịch
  37. Những nét văn hóa đạo Phật - Thích Phụng Sơn
  38. Những đóa hoa Vô Ưu, tập [1] [2] [3] - Thiện Phúc
  39. Những Giai Thoại Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
  40. Những Tâm Tình Cô Đơn - Nguyên Minh
  41. Những Truyện Tích Triết Lý - Đoàn Trung Còn
  42. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Pháp sư Đạo Chứng giảng; Thích Minh Quang dịch
  43. Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
  44. Niệm Phật Thành Phật - Thượng Tọa. Thích Phước Nhơn
  45. Niết bàn - Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ
  46. Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình - Tỳ Kheo Pani Giới Pháp
  47. Nơi Ấy Cũng Là Đây - Nguyễn Duy Nhiên dịch
  O
  1. Ốc Đảo Tự Thân - Ayya Khema, Lý Thu Linh dịch
  P
  1. Pali Căn Bản - Thích Giác Hạnh chuyển dịch
  2. Phạm võng Bồ tát giới - Thích Trí Quang dịch
  3. Phạm võng Bồ tát giới bổn - Thích Trí Quang dịch
  4. Phân Tích Đạo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
  5. Phân Tích Giới Tỳ Kheo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
  6. Phân Tích Giới Tỳ Kheo Ni - Tỳ kheo Indacanda
  7. Pháp Bảo của sự giải thoát - Nguyên tác: Jé Gampopa - Việt dịch: Thanh Liên
  8. Pháp Bảo Đàn giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  9. Pháp Hoa Đề Cương - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  10. Pháp Kệ Hô Chung - Thích Nhật Từ biên soạn
  11. Pháp Ngữ của Thiền sư Hư Vân - Thích Hằng Đạt dịch
  12. Pháp Thể Nhập Chân Trí - Phổ Nguyệt
  13. Pháp tu sơ khởi - Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch
  14. Pháp tu Tây Tạng - Hồng Như dịch
  15. Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  16. Phát Bồ Đề Tâm Luận - Quảng Minh dịch
  17. Phật Giáo Căn Bản - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
  18. Phật Giáo Dân Gian Của Pháp Môn Tịnh Độ - Pháp sư Tịnh Không; Minh Chánh dịch
  19. Phật Giáo nhập môn - Fabrice Midal - Hoang Phong chuyển ngữ
  20. Phật Giáo Và Cuộc Sống - Hòa Thượng Ấn Thuận - Thích Hạnh Bình Việt dịch
  21. Phật Giáo vấn đáp - Thích Trí Chơn dịch
  22. Phật Học cấp I (Buddhist Studies - Stage 1) - Nguyên tác : Jing Yin Ken Hudson - Người dịch: Hoàng Phước Đại
  23. Phật Học Tinh Yếu - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm - Tập [1][2][3]
  24. Phật lý căn bản - Thích Đức Thắng
  25. Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
  26. Phật Nói Kinh Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  27. Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ - Thích Nữ Trí Hải dịch
  28. Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  29. Phật Pháp Căn Bản - Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8] - Thiện Phúc
  30. Phật pháp căn bản - Thích Đức Thắng
  31. Phật Pháp Căn Bản của người Phật tử - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
  32. Phật pháp cho trẻ em - Tác giả: Jing Yin và Ken Hudson - Biên soạn và chuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  33. Phật Sử và Hành Trạng - Nhiều Tác Giả
  34. Phát tâm Bồ Đề - Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha - Tiểu Nhỏ
  35. Phát tâm Bồ Đề - Hồng Như dịch
  36. Phép bỏ dấu hỏi ngã trong tiếng Việt - Đinh Sĩ Trang
  37. Phóng sinh chuyện nhỏ khó làm - Nguyên Minh
  38. Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  39. Phương thức thực hành Hạnh Bồ-tát - Tịch Thiên (Santideva) - Chuyển tiếng Việt: Thích Giác Nguyên
  40. Phương trời cao rộng - Tạp chí số [12]; số [14]
  41. Phương Trời Thong Dong - Thích Nhật Từ
  Q
  1. Quan Âm thị kính (Truyện Thơ) - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  2. Quẳng gánh lo đi mà vui sống, tập [1] [2] - Nguyễn Hiến Lê dịch
  3. Quay Đầu Là Bờ - Thích Nhật Từ
  4. Quốc Sư Hưng Thiền Đại Đăng và sơ kỳ Thiền Tông Nhật Bản - Thuần Bạch dịch
  5. Quy Nguyên Trực Chỉ - Đại sư Tông Bổn, Nguyễn Minh Tiến dịch
  6. Quy Sơn Ngữ Lục - Thích Đạo Tâm Dịch
  7. Quy sơn Cảnh sách - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú
  8. Quyển sách cho nhân loại - Buddhadasa Bhikkhu - Hoang Phong dịch
  R
  1. Ra khỏi bóng tối - Thích Nữ Diệu Nghiêm
  2. Rơi Tro Trên Thân Phật - Thiền sư Sùng Sơn
  S
  1. Sắc tu Bách Trượng thanh quy, tập [Giới thiệu] [Lời nói đầu] [1][2][3][4][5][6][7][8][Phụ lục] - Thích Phước Sơn và Lý Việt Dũng Việt dịch
  2. Sách Về Cái Không - Osho
  3. San Sẻ Yêu Thương - Thái Hồng Minh
  4. Sáng Một Niềm Tin - Đức Nhuận
  5. Sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
  6. Sen nở chốn tử tù - Thích Nữ Giới Hương biên dịch
  7. Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư - Thích Hành Trụ dịch
  8. Sơn Cư Bách Vịnh - Thiền Sư Tông Bổn, Thích Nhật Quang dịch
  9. Sống đẹp giữa dòng đời - Nguyên Minh
  10. Sống Thiền - Nguyên Minh
  11. Sống Thiền - Thích Nhật Quang
  12. Sống Và Chết - Hòa Thượng Thích Như Điển
  13. Sống với tâm từ - Nguyễn Duy Nhiên
  14. Sống vui sống khỏe - Thích Nhật Từ
  15. Sử liệu về đảo Lanka - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
  16. Sử liệu về Xá Lợi Răng Phật - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
  17. Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới - Thích Nữ Tịnh Quang biên soạn và tuyển dịch
  18. Sự tích Đức Phật Thích Ca - Minh Thiện, Diệu Xuân
  19. Sức mạnh lòng từ - Thích Nguyên Tạng dịch
  20. Suối nguồn tươi trẻ - Peter Kelder
  21. Suối Thiền - Thích Nhật Quang
  22. Suối Nguồn Yêu Thương - Tâm Chơn
  T
  1. Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh - Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm dịch
  2. Tam Bảo văn chương - Đoàn Trung Còn
  3. Tám điều giác ngộ - Ứng dụng kinh Bát Đại Nhân Giác trong cuộc sống - Thích Nhật Từ
  4. Tâm hồn cao thượng - Hà Mai Anh dịch
  5. Tam Tạng Pháp Số - Thích Nhất Như; Lê Hồng Sơn dịch
  6. Tâm Thiền - Thích Nhật Quang
  7. Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  8. Tạng Ngữ Hiện Đại - Tập 1 - Losang Thonden, Việt dịch: Konchog Kunzang Tobgyal
  9. Tánh Không, Thuyết Tương Đối, Và Vật Lí Lượng Tử - Trần Uyên Thi dịch
  10. Tào Động Tông Nhật Bản - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  11. Tây Phương Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
  12. Tây phương yếu quyết - Thích Thanh Hùng dịch
  13. Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng - Thiền Sư Đời Lý giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  14. Tham Thiền Yếu Chỉ - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
  15. Thắng Hoan thi tập - Thắng Hoan
  16. Thắng Man giảng luận - Thích Tuệ Sỹ
  17. Thánh Đăng Lục giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  18. Thành duy thức luận - Huyền Trang; Thích Tuệ Sỹ dịch và chú giải
  19. Thành ngữ phi logic - Thành Dương
  20. Thánh Nhân Ký Sự [1][2][3] - Nhiều Tác Giả
  21. Thập Mục Ngưu Đồ luận giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  22. Thắp ngọn đuốc hồng - Nguyên Minh
  23. Thập Nhị Môn Luận - Bồ Tát Long Thọ; Thích Nhất Chân dịch
  24. Thập Nhị Môn Luận - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  25. Thể Cánh Tri Nhận Chân Tâm - Phổ Nguyệt
  26. Thế Giới Cực Lạc - Phân Tích Ứng Dụng Kinh A Di Đà - Thích Nhật Từ
  27. Thế Giới Cực Lạc - Thích Nhật Từ
  28. Thế Giới Nhất Hoa - Thiền sư Sùng Sơn
  29. Thế Là Già! Thiền Quán Về Tuổi Già Với Chút Tự Trào Và Tự Hào - Susan Moon; Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
  30. Theo Dấu Chân Xưa - Hòa Thượng Thích Như Điển
  31. Thích Bồ Đề Tâm Luận - Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch
  32. Thiền - Minh Thiền biên soạn
  33. Thiền - Tự do đầu tiên và cuối cùng - Osho
  34. Thiền Căn Bản - Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  35. Thiện căn, phước đức và nhân duyên - Cư sĩ Diệu Âm
  36. Thiền là gì - Thích Giác Nguyên
  37. Thiền là gì - Thích Thông Huệ
  38. Thiền Lâm Tế Nhật Bản - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  39. Thiền Môn Khẩu Quyết - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  40. Thiền quán - Tiếng chuông vượt thời gian - Thiền sư U Ba Khin; Tỳ kheo Thiện Minh biên dịch
  41. Thiền Quan Sách Tấn - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
  42. Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc - Thích Nữ Thuần Bạch và Ngọc Bảo
  43. Thiền Sư Ni - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
  44. Thiền Sư Trung Hoa [1][2][3] - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
  45. Thiền Sư Việt Nam - Thích Thanh Từ
  46. Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  47. Thiền Tông Việt Nam Cuối XX - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  48. Thiền Trong Đời Sống 1 - Thiện Phúc
  49. Thiền Trúc Lâm - Đinh Quang Mỹ
  50. Thiền Uyển Tập Anh - Lê Mạnh Thát
  51. Thiền Và Những Lợi Ích Thiết Thực - Hồng Quang
  52. Thiền và Pháp môn Vô niệm - Thích Nhuận Châu dịch
  53. Thiếu Thất Lục Môn - Nguyễn Minh Tiến dịch
  54. Thiếu Thất Lục Môn giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  55. Thơ Hàn Mặc Tử
  56. Thơ Mây - Thích Nhât Quang
  57. Thơ văn và cảm tác của Thiền sư Thích Thanh Từ
  58. Thơ vịnh tranh chăn trâu đại thừa - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  59. Thơ vịnh Tranh Chăn Trâu Thiền Tông - Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch và chuyển thơ - Thơ Xuân Quỳnh
  60. Tích Truyện Pháp Cú - Hòa Thượng Thích Nhật Quang
  61. Tiếng sáo thép - Thiên Khi Như Huyễn bình; Đỗ Đình Đồng dịch
  62. Tiếp Kiến Với Đức Đạt Lai Lạc Ma - Hòa Thượng Thích Như Điển
  63. Tiểu Sử Chư Vị Cao Tăng - Tàn Mộng Tử biên soạn
  64. Tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
  65. Tìm hiểu Trung luận, nhận thức luận & Không tánh Trung Quán luận - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
  66. Tìm hiểu về Vô biểu nghiệp qua Câu Xá Luận - Thích Nhuận Thịnh
  67. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Lê Gia
  68. Tín tâm minh - Tăng Xán
  69. Tín Tâm Minh giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  70. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Hòa Thượng Tịnh Không
  71. Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp - Thích Minh Tuệ
  72. Tịnh Độ Tông Nhật Bản - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
  73. Tịnh Độ vấn đáp - Thích Giác Nhàn sưu tập
  74. Tịnh hóa hàng ngày - Lama Zopa Rinpoche - Việt dịch: Phúc Minh – nhóm Thuận Duyên
  75. Tinh hoa triết học Phật giáo - Nguyên tác: Junjiro Takakusu, Thích Tuệ Sỹ dịch
  76. Tỉnh Thức Trong Công Việc - Michael Carroll, Nhóm dịch giả: Diệu Liên, Diệu Ngộ, Giác Nghiêm
  77. Tinh túy Bát Nhã Tâm Kinh - Dalai Lama, Hồng Như dịch
  78. Tình Yêu, Tự Do, Một Mình - Osho
  79. Tọa Thiền Dụng Tâm Ký - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  80. Tổng quát về Giới luật - Thích Nhất Chân
  81. Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam hải ngoại sưu khảo [1][2]- Nhiều tác giả
  82. Trên con đường Hoằng pháp của Phật Tổ Gotama - Trùng Quang Nguyễn Văn Hiểu
  83. Trên Con Đường Thiền Tông - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  84. Trí Quang tự truyện - Hòa Thượng Thích Trí Quang
  85. Trình tự tu Thiền - Hồng Như dịch
  86. Trọn Một Đời Tôi - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  87. Trong Động Tuyết Sơn - Nguyên tác: Tenzin Palmo, Thích nữ Minh Tâm dịch
  88. Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi - Quảng Minh dịch
  89. Trung Luận - Đỗ Đình Đồng dịch
  90. Trung Quán Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
  91. Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
  92. Trưởng Thành, Trách Nhiệm Là Chính Mình - Osho
  93. Truyện Cổ Phật Giáo - Hòa Thượng Thích Minh Chiếu sưu tập
  94. Truyện Cổ Phật Giáo - Pháp Siêu
  95. Truyện Kiều - Nguyễn Du
  96. Truyện Kiều Thơ- Nguyễn Du
  97. Truyện Lục tổ Huệ Năng - Thích Pháp Chánh dịch
  98. Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu
  99. Truyện Phật Thích Ca - Đoàn Trung Còn
  100. Truyện thơ: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  101. Truyện thơ: Mục Liên Thanh Đề - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  102. Truyện thơ: Quan Âm Thị Kính - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  103. Truyện thơ: Tôn giả A Na Luật - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  104. Truyện thơ: Tôn giả Anan - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  105. Truyện thơ: Tôn giả Ca Chiên Diên - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  106. Truyện thơ: Tôn giả Đại Ca Diếp - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  107. Truyện thơ: Tôn giả La Hầu La - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  108. Truyện thơ: Tôn giả Mục Kiền Liên - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  109. Truyện thơ: Tôn giả Phú Lâu Na - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  110. Truyện thơ: Tôn giả Tu Bồ Đề - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  111. Truyện thơ: Tôn giả Ưu Ba Li - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  112. Truyện thơ: Tôn giả Xá Lợi Phất - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
  113. Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm - Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm
  114. Truyền Thuyết Vua Asoka - Nguyệt Thiên dịch
  115. Từ Bi Tam Muội Thủy Sám - Ngộ Đạt Quốc Sư; Thích Huyền Dung dịch
  116. Từ Bi, Việc Nở Hoa Tối Thượng Của Tình Yêu - Osho
  117. Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, tập [1] [2] - Lê Mạnh Thát chủ biên
  118. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Anh-Việt - Minh Thông
  119. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Việt-Anh - Minh Thông
  120. Tứ diệu đế - Đạt Lai Lạt Ma, Làng Đậu Võ Quang Nhân dịch
  121. Từ đó khai hoa - Nhiều tác giả
  122. Từ Dục Tới Siêu Tâm Thức - Osho
  123. Tủ Thuốc Cho Linh Hồn - Osho
  124. Tủ Thuốc Tới Thiền - Osho; Ngô Trung Việt dịch
  125. Tư Tưởng Tịnh Độ Tông - Hòa Thượng Thích Như Điển biên soạn
  126. Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy - Thích Chơn Trí
  127. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  128. Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - Tỳ kheo Thích Đồng Bổn sưu tập
  129. Tuyển tập Rimé 1: Đường đi của Phật - Nhiều tác giả
  130. Tuyển Tập Thơ Bùi Giáng - Mọt Sách
  131. Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch
  V
  1. Văn minh nhà Phật - Đoàn Trung Còn
  2. Vạn Thiện Đồng Qui Tập - Thiền Sư Diên Thọ
  3. Vầng Sáng Từ Phương Đông - Thích Nhuận Châu dịch
  4. Vang Vọng Lời Phật Dạy - Tulku Urgyen Rinpoche, Tuệ Tạng dịch
  5. Vào Thiền - Nguyên Minh
  6. Về Mái Chùa Xưa - Nguyên Minh
  7. Vì Sao Tôi Khổ - Nguyên Minh
  8. Viên Châu Ngưỡng Sơn - Huệ Tịch Thiền Sư - Thích Đạo Tâm dịch
  9. Viên Ngọc Như Ý - Dilgo Khyentse Rinpoche - Liên Hoa dịch
  10. Viết Về Thiền Viện Trúc Lâm - Thích Tâm Hạnh
  11. Vô niệm (Pháp Bảo Đàn Kinh) - D.T. Suzuki - Thuần Bạch biên dịch
  12. Vọng Cố Nhân Lầu - Hòa Thượng Thích Như Điển
  13. Vòng luân hồi - Thích Nữ Giới Hương
  14. Vũ án một người tu - Hòa Thượng Thích Như Điển
  15. Vui Vẻ, Hạnh Phúc Tới Từ Bên Trong - Osho
  16. Vườn Nai - Chiếc nôi Phật giáo - Thích Nữ Giới Hương
  17. Vườn Thiền - Thích Nhật Quang
  18. Vương Quốc Của Những Người Khùng - Yến Chi dịch
  X
  1. Xá Lợi Của Đức Phật - Thích Nữ Giới Hương
  2. Xây dựng hạnh phúc gia đình - Thích Thắng Hoan
  3. Xứ Phật Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
  4. Xuân Nhật - Thích Nhật Quang
  5. Xuân Trong Cửa Thiền - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
  Y
  1. Yết ma yếu chỉ - Thích Trí Thủ

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page