Khoa Học Cơ Bản Thế Kỷ XX Đối Với Một Số Vấn Đề Lớn Của Triết Học (NXB Chính Trị 2000) -Lê Văn Giạng

Discussion in 'Triết Lý Học' started by thaoanh12, Sep 23, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác thường nhấn mạnh rằng, lịch sử của triết học duy vật gắn liền với- lịch sử của khoa học. Mỗi một bước phát triển quan trọng của khoa học đều kéo theo một bước phát triển mới của triết học duy vật. Khoa học ở thế kỷ XX đã phát triển như vũ bão cả về số lượng và chất lượng, ảnh hưởng to lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội loài người. Là một người ham nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, đã hơn nửa thế kỷ nay, tôi rất quan tâm tìm hiểu ảnh hưởng của khoa học hiện đại tới triết học duy vật biện chứng.
  Trong phạm vi khả năng của mình, tôi đã cập nhật hoá và hệ thống hoá các điều đã nghiên cứu và suy nghĩ về vấn đề nói trên, rồi viết ra với mục đích trước hết là làm cho các hiểu biết của mình được rõ ràng và chính xác. Khi viết xong, đọc và sửa lại vài lần, tôi tự thấy rằng, những điều viết ra, tuy về cơ bản chỉ là sự ghi chép những điều tới đã nghiên cứu, nhưng cũng có thể dừng để tham khảo cho những bạn đọc có những quan tâm giống như tôi. Tôi mong qua đó sẽ nhận được những trao đổi, góp ý, nhận xét của các bạn và của các nhà nghiên cứu đã đi sâu vào các vấn đề nêu trên.
  Về nội dung khoa học của các thành tựu cơ bản ở thế kỷ XX, cho đến nay đã có sự nhất trí trong giới khoa học và phần lớn các nội dung đó đã được đưa vào các giáo trình ở bậc đại học. Công việc của tôi chỉ là cố gắng làm cho người đọc hiểu được trên đại thể các nội dung đó và lựa chọn để hiểu kỹ hơn một số vấn đề nhằm giúp bạn đọc đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu. Ở đây, tôi đã tự giới hạn ở các ngành khoa học cơ bản (tự nhiên và xã hội), mà không đi vào các ngành ứng dụng, công nghệ, kỹ thuật, một phần để khỏi quá rộng, nhưng phần chính là vì các khoa học cơ bản mới có nhiều mối liên hệ sâu sắc với triết học.
  • Khoa Học Cơ Bản Thế Kỷ XX Đối Với Một Số Vấn Đề Lớn Của Triết Học
  • NXB Chính Trị 2000
  • Lê Văn Giạng
  • 359 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=245622
  https://drive.google.com/file/d/1Jz4MJ1dDCEhdBkI3IdpwbDVq2egVCuJW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 10, 2022

Share This Page