Khoa Học, Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Việt Nam 2019 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2020) - Trần Đắc Hiến

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by quanh.bv, May 16, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-19_17-55-11.png
  Năm 2019, kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng là năm ngành Khoa học và Công nghệ tập trung hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phấn đấu đạt các mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, toàn ngành nỗ lực thực hiện các định hướng của Đảng, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Chính phủ chỉ đạo để đóng góp tích cực và hiệu quả hơn vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo động lực phát triển đất nước nhanh và bền vững trong xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
  Thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, nhiều chính sách cụ thể đã được được ban hành nhằm hỗ trợ và thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ trong doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp dần trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Hàng loạt các sáng kiến, chương trình khoa học và công nghệ được triển khai tiếp thêm nguồn lực và động lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực và địa phương. Bên cạnh lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Hiện cả nước có khoảng 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang hoạt động với những mô hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm sáng tạo trên nhiều lĩnh vực. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019 đã góp phần cải thiện đáng kể môi trường sáng tạo trong xã hội. Việt Nam vươn lên đứng thứ ba trong số sáu quốc gia lớn nhất ASEAN về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với lượng vốn chiếm 17% tổng vốn đầu tư trong khu vực, năm 2019 đã có 29 giao dịch đầu tư được công bố với tổng giá trị trên 750 triệu USD.
  • Khoa Học, Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Việt Nam 2019
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2020
  • Trần Đắc Hiến
  • 168 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1Lq9Ee8pUg3xUc5O8uyVvanZNT_8WGyj4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 19, 2023

Share This Page