Khoa Học, Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Việt Nam 2021 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2022) - Trần Đắc Hiến

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by quanh.bv, May 16, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-19_19-15-0.png
  Năm 2021 là năm đầu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Quán triệt phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã khẩn trương xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ và khả thi nhằm đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp ngày càng hiệu quả vào nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
  Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt vị trí hàng đầu trong số 5 quan điểm phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, "phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội; là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả; là nhân tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; là nền tảng thực hiện chuyển đổi số quốc gia; góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh..."
  • Khoa Học, Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo Việt Nam 2021
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2022
  • Trần Đắc Hiến,
  • 201 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1H309UGrM__DsqhqNT1S0_EZLRkvR1SYh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 19, 2023

Share This Page