Khoa Học Lãnh Đạo-Lý Thuyết Và Kỹ Năng (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Bá Dương, 434 Trang

Discussion in 'Quản Trị Học' started by quanh.bv, Dec 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-28_9-58-20.png
  Nghệ thuật lãnh đạo là đỉnh cao của lãnh đạo hiệu quả, là ước vọng muốn đạt tới của mọi lãnh đạo. Nghệ thuật lãnh đạo được hiểu là tài vận dụng tổng hòa các yếu tố phẩm chất, kỹ năng, năng lực, cá tính, chức quyền, quy luật, kinh nghiệm, phương pháp, khả năng ảnh hưởng của người lãnh đạo để đạt được hiệu quả cao nhất và giàu cá tính.
  Nghệ thuật lãnh đạo chính là nội dung thứ 11 trong tổng số 12 chương của cuốn sách Khoa học lãnh đạo - Lý thuyết và kỹ năng của PGS. TS. Nguyễn Bá Dương, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành. Những nội dung trước đó bao gồm những nghiên cứu về bản chất, nhân cách, uy tín, phong cách, phương pháp lãnh đạo và các kỹ năng lãnh đạo, trong đó nhấn mạnh kỹ năng xác định tầm nhìn, kỹ năng ra quyết sách, kỹ năng giao tiếp cùng phương pháp lãnh đạo bằng uy tín, bằng đạo đức trên cơ sở tri thức, với điểm cốt lõi là biết thu hút và trọng dụng nhân tài - đây là những nền tảng cơ bản, cần có trước khi tiến tới nghệ thuật lãnh đạo. Tất cả các nội dung này tạo thành một nghiên cứu chuyên sâu về khoa học lãnh đạo.
  • Khoa Học Lãnh Đạo-Lý Thuyết Và Kỹ Năng
  • NXB Chính Trị 2014
  • Nguyễn Bá Dương
  • 434 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8782
  https://drive.google.com/file/d/1N3hAoe99OoPv6mnnwSNMAhaUNG19dgLv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Feb 21, 2022

Share This Page