Khoa Học Môi Trường (NXB Giáo Dục 2001) - Lê Văn Khoa, 363 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Trong tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước luôn luôn nảy sinh các vấn đề về tài nguyên và MT. Tuy nhiên, nếu có những biện pháp quản lý tốt sẽ phòng ngừa và ngăn chặn được đáng kể các quá trình suy thoái tài nguyên, ô nhiễm và tai biến MT. Từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quan tâm và chính sách đối với các vấn đề này. Tại quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt đề án : "Đưa các nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”. Đây là một chiến lược có tính đột phá trên con đường tiến tới xã hội hoá các vấn đề MT. Tiếp theo các cuốn sách viết về MT như : Môi trường và ô nhiễm, Môi trường và phát triển bên vững ở miền núi, Nông nghiệp và Môi trường (Nhà xuất bản Giáo dục 1995 ; 1997, 1999 và 2000)... của các tác giả do Lê Văn Khoa chủ biên, cuốn sách “Khoa học Môi trường" được xuất bản lần này nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, cập nhật nhất về các vấn đề tài nguyên - MT để làm tài liệu tham khảo giảng dạy cho các trường Đại học, Cao đẳng.
  • Khoa Học Môi Trường
  • NXB Giáo Dục 2001
  • Lê Văn Khoa
  • 363 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6169
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 24, 2021

Share This Page