Khoa Học Môi Trường (NXB Giáo Dục 2006) - Lê Văn Khoa, 365 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by quanh.bv, Dec 9, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giới thiệu các vấn đề chung về khoa học môi trường, các thành phần cơ bản của môi trường, hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, dân số, tác động của con người đối với môi trường, ô nhiễm môi trường, vấn đề lương thực và nạn đói, vấn đề phát triển bền vững.
  Chương I. Các vấn đề chung về khoa học môi trường
  Chương II. Các thành phần cơ bản của môi trường
  Chương III. Hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên lý sinh thái học
  Chương IV. các kiểu chính của hệ sinh thái.
  Chương V. Tài nguyên thiên nhiên.
  Chương VI. Dân số và Môi trường
  Chương VII.Tác động của con người đối với môi trường
  Chương VIII. Ô nhiễm môi trường
  Chương IX. Vấn đề lương thực và nạn đói trên Thế giới
  Chương X. Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
  Chương XI. Giáo dục Môi trường.
  Chương XII. Những thay đổi khí hậu toàn cầu và các chiến lược bảo vệ môi trường
  Chương XIII. quản lý môi trường
  • Khoa Học Môi Trường
  • NXB Giáo Dục 2006
  • Lê Văn Khoa
  • 365 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17737
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 7, 2019

Share This Page