Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam 2015 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2016) - Lê Xuân Định, 246 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by thinganbui, May 31, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-1-7_0-52-37.png
  Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội loài người. Theo đó, cùng với việc xuất hiện các cơ hội phát triển mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì nguy cơ tụt hậu về kinh tế, khoa học và công nghệ, thông tin… sẽ là những thách thức lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước đã đặt khoa học và công nghệ, cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là nền tảng và nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Điều này đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 20-NQ/TW(1) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 và Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
  • Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam 2015
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2016
  • Lê Xuân Định, Đào Mạnh Thắng
  • 246 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1ZwtzrbWE299qwq2-QM4qqNr-QNmTqtMJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 7, 2023

Share This Page