Không Nao Sờn - John Bevere | Dịch: Ngô Minh Hòa, 327 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jul 29, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Không nao sờn nghĩa là gì? Từ ngữ này mô tả một thái độ hay một tư thế quyết tâm, kiên trì, và không khuất phục. Nói đơn giản là không nao núng. Còn nao sờn là mềm yếu, là chùn bước hay nhượng bộ. Một số từ đồng nghĩa giúp định nghĩa sự không nao sờn là “cứng rắn, cương quyết, nghiêm khắc, không thoả hiệp, không chùn bước, ngoan cường” và “dai dẳng.” Một số nghĩa khác của từ này là “chú tâm liên tục, vững vàng, bền vững, kiên định” và “nghiêm khắc.”
  Tinh thần không nao sờn cũng áp dụng cho thế lực gian ác, nhưng ở đây chúng ta bàn đến tinh thần không nao sờn theo nghĩa tích cực, nghĩa thánh thiện. Vì vậy, chúng ta áp dụng từ ngữ này cho một người can trường, can đảm và quyết tâm hoàn tất công việc trước mắt. Dù đó là mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn, một tấm lòng không nao sờn sẽ hoàn tất theo mục tiêu đã định. Không gì ngăn trở người đó đạt được mục tiêu.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page