Khổng Phu Tử Và Luận Ngữ (NXB Chính Trị 2004) - Phạm Văn Khoái, 390 Trang

Discussion in 'Tinh Hoa Cổ Học' started by nhandang123, Jul 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Bộ Luận ngữ đứng đầu trong Tứ thư(...) tất cả các học giả từ xưa đến nay đều coi nó là kinh của Khổng giáo cũng như Đạo đức kinh của Lão giáo. Nó còn chép rất trung thực tư tưởng của Khổng Tử (...). Do đó, muốn tìm hiểu học thuyết của Khổng Tử thì phải cǎn cứ hết vào Luận ngữ
  • Khổng Phu Tử Và Luận Ngữ
  • NXB Chính Trị 2004
  • Phạm Văn Khoái
  • 390 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60410
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 6, 2019

Share This Page