Khung Đánh Giá Tổng Hợp Công Cụ Hoàn Thiện Hoạt Động Của Cơ Quan Nhà Nước (CAF – Phiên Bản 2006)

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Cuốn sách giới thiệu chung về Khung đánh giá tổng hợp (CAF).Trình bày các tiêu chí đánh giá theo mô hình CAF; hệ thống đánh giá CAF và Thực tiễn áp dụng CAF tại các nước trên thế giới và khả năng ứng dụng tại ViệtNam. Nội dung cuốn sách gồm bốn phần: Phần thứ nhất: Giới thiệu chung về Khung đánh giá tổng hợp (CAF). Phần thứ hai: Các tiêu chí đánh gia theo mô hình CAF. Phần thứ ba: Hệ thống đánh giá CAF. Phần thứ tư: Thực tiễn ứng dụng CAF tại các nước trên thế giới và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
  • Khung Đánh Giá Tổng Hợp Công Cụ Hoàn Thiện Hoạt Động Của Cơ Quan Nhà Nước
  • NXB Chính Trị 2013
  • Nguyễn Thị Thu Vân
  • 140 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73425
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 15, 2021

Share This Page