Khuyến Nữ Hồi Tâm (Kỷ Sửu 1949) - Tiên Thiên Hư Vô, 126 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by quanh.bv, Nov 4, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Khuyến Nữ Hồi Tâm
  Kỷ Sửu 1949
  Tiên Thiên Hư Vô
  126 Trang
  Chị em nữ phái Tu rất nhiều, mà ít được những quyển Kinh toàn vẹn dạy về TU từ bậc Hạ, Trung, chí đến Thượng Thừa. Kinh rất nhiều, mà phần đông dạy chung nam nữ; lại lời lẽ cao thâm, người nữ lưu ít học khó mà hiểu hết nghĩa Kinh. Xem Kinh rất nhiều, nhưng không đoạt lý.
  Rất may thay, Đức Diêu Trì Kim Mẫu vô cực từ tôn thấy điều khuyết điểm, sắc lịnh cho Đức Huê Linh Bồ Tát hạ điển lành giáng bộ “Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh” dạy chị em nữ phái học Tu từ bậc Hạ, Trung, chí Thượng.
  Bộ Kinh nầy gồm nguyên ba quyển: Nhứt, Nhì, Tam, để dạy người đàn bà Tu trong ba cấp. Lời lẽ thông thường, chỗ dạy cao siêu, câu văn tao nhã, mà rất cảm động thay!
  Nể lòng Đức Mẹ, tỏ dạ con hiền, chị em thử lấy xem qua, sẽ hấp thụ đặng nhiều bổ ích. Vậy chúng tôi thừa hành ấn tống để hiến chị em. Xin chị em đừng phụ tấm lòng, xem qua mà học hỏi, cho đặng trổi bước tinh thần, để đến ngày nợ mãn, căn Tiên, thoát ly trần cấu, trở lại cựu ngôi, thân nương động bích, mình ngồi tòa sen.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page