Kĩ Thuật Điện Tử Số (NXB Giáo Dục 2001) - Đặng Văn Chuyết, 304 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Điện-Điện Tử' started by quanh.bv, May 29, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-30_15-26-6.png
  Tất cả chúng ta đều quen thuộc với một hệ thống số đếm (number System) mà trong đố mốt tập hợp có thứ tự của 10 kí hiộu 0 dến 9, gọi là các chữ số, chúng dược sử dụng để biểu điển mỏt sô bất kỳ. Hệ thống này gọi là hệ thập phân.Cơ số của hệ thống sô dếm này là 10 (số lượng các c h ữ số riẽne biệl). Bất k ỳ srt n à o cũ n g được biếu diẽn bơi m ột tập hơp các chữ số này. Ví dụ: 253,49 biểu thị một số với một phả!) nguyồn tương dương với 253 và một phần thập phân lương dương với 0,49 ngàn cách với phần nguyên bằng, một dấu phẩy thập phân.Ta cũng có th ể c ó n h ữ n g hộ th ố n g số kh á c . Vài hệ th ố n g sỏ Thường được sử lỉụng khác là hệ dếnyihị phân (binary), cơ số tám (octal) và cơ số ỉ6 (hcxadecimal). Những hẹ đếm này rất hữu dụng trong các hệ thống số như máy tính, bộ vi xử lý... tò i vậy kiến thức về những hệ đếm nàv là rất cần thiết trong các hệ thống số.
  • Kĩ Thuật Điện Tử Số
  • NXB Giáo Dục 2001
  • Đặng Văn Chuyết
  • 304 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60221
  https://drive.google.com/file/d/1HCmnIFE_C6uCBqo09oa6i2iDwxolWTpY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 30, 2022

Share This Page