Kĩ Thuật Môi Trường (NXB Giáo Dục 2007) - Tăng Văn Đoàn, 227 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by nhandang123, Feb 8, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Các thành phần và cơ cấu chức năng của hệ sinh thái, các loại hệ sinh thái: Sinh vật và thế giới vô sinh xung quanh có quan hệ khăng khít với nhau và thường xuyên có tác động qua lại, đặc trưng bàng các động năng lượng tạo nên cấu trúc dinh dưỡng xác định- Các thành phần sinh vật có quan hệ với chu trình tuần hoàn vật chất (tức là trao đổi chát giữa các phần tử hữu sinh và vô sinh) trong một hệ thống, được gọi là hệ sinh thái. Như vậy, hệ sinh thái là một hệ chức năng gồm cố quần xã của các cơ thể sống vạ môi trường của chúng. Sinh thái học là khoa học nghiên cứu vể mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường sống của chúng và giữa chúng với nhau.
  • Kĩ Thuật Môi Trường
  • NXB Giáo Dục 2007
  • Tăng Văn Đoàn
  • 227 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet/ki-thuat-moi-truong-18151.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page