Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Ở Nông Thôn (NXB Chính Trị 2020) - Vũ Thị Mai, 198 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by nhandang123, Jun 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-8-20_0-34-27.png
  Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tình hình kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực: các khu công nghiệp tại khu vực nông thôn liên tiếp được hình thành vừa giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vừa góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đã và đang sinh sống tại khu vực nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới đã góp phần nâng cao cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu trong trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong các làng nghề tại khu vực nông thôn... Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn cũng đã và đang đặt ra những thách thức đối với công tác bảo vệ môi trường nông thôn trong giai đoạn hiện nay
  • Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Ở Nông Thôn
  • NXB Chính Trị 2020
  • Vũ Thị Mai
  • 198 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/978A61ACAB69A4E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 20, 2021

Share This Page