Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Dec 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-24_21-8-0.png
  Quyền lực nhà nước là quyền lực công của xã hội được chế định bằng pháp luật, do giai cấp có thế lực nhất trong xã hội nắm giữ để thực hiện lợi ích của giai cấp mình trên cơ sở thực hiện ở mức độ nhất định lợi ích của cá nhân và xã hội. Mọi quyền lực phải được giám sát, nếu không, quyền lực trở thành tuyệt đối, ngày một bành trướng, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của xã hội. Để giám sát và hạn chế quyền lực, phải thực hành dân chủ, xây dựng cơ chế pháp lý đảm bảo cho nhân dân tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Cuốn sách Kiểm soát quyền lực nhà nước - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay tập trung nghiên cứu kiểm soát quyền lực nhà nước trên bình diện tổ chức quyền lực nhà nước trung ương giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp.
  • Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước-Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2012
  • Trịnh Thị Xuyến
  • 292 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7601
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 24, 2021

Share This Page