Kiểm Tra Đánh Giá Thường Xuyên Và Định Kì Môn Hóa Học Lớp 11 - Vũ Anh Tuấn, 220 Trang

Discussion in 'THPT Lớp 11 - Hóa Học' started by quanh.bv, Nov 6, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kiểm Tra Đánh Giá Thường Xuyên Và Định Kì Môn Hóa Học Lớp 11
  NXB Giáo Dục 2008
  Vũ Anh Tuấn
  220 Trang
  Đổi mới, kiểm tra đánh giá là một khâu quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học.
  Để giúp học sinh làm quen với cách kiểm tra, đánh giá kết hợp trắc nghiệm với tự luận, cuốn Kiểm Tra Đánh Giá Thường Xuyên Và Định Kì Môn Hóa Học Lớp 11 đã được ra đời.
  Nội dung sách gồm 4 phần:
  - Phần 1. Những đề chung về kiểm tra đánh giá
  - Phần 2. Kiến thức trọng tâm
  Chương 1. Sự điện li
  Chương 2. Nhóm Nitơ
  Chương 3. Nhóm Cacbon
  Chương 4. Đại cương về Hóa hữu cơ
  Chương 5. Hidrocacbon no
  Chương 6. Hidrocabon không no
  Chương7. Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên
  Chương 8. Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol
  Chương 9. Anđehit - Xeton - Axit cacbonxylic
  - Phần 3. Giới thiệu đề kiểm tra
  - Phần 4. Hướng dẫn giải - Đáp án - Đáp số


   

Share This Page