Kiến Thức Và Kỹ Năng Cần Thiết Để Thành Lập Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Lê Văn Nam, 90 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, Jun 1, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chƣơng 1: TỔNG QUAN KHỞI SỰ DOANH NGHIÊP ........................................................... 1
  1.1 Xây dựng viễn cảnh ....................................... 1
  1.2 Xác định những điểm mạnh của bạn và những việc bạn muốn làm ................................ 2
  1.3 Lựa chọn Ban giám đốc .......................... 3
  1.4 Những vấn đề cơ bản khi mua lại doanh nghiệp. ................................................................... 4
  1.4.1 Các báo cáo tài chính ................ 4
  1.4.2 Các khoản phải chi và phải thu ........................................... 5
  1.4.3 Đội ngũ nhân viên ................................... 5
  1.4.4 Khách hàng ......................................... 6
  1.4.5 Địa điểm kinh doanh ........................................ 6
  1.4.6 Tình trạng cơ sở vật chất ................................... 7
  1.4.7 Các đối thủ cạnh tranh ........................................ 7
  1.4.8 Đăng ký kinh doanh, các giấy phép và việc phân chia khu vực kinh doanh ............................. 7
  1.4.9 Hình ảnh công ty .................................................... 8
  1.5 Những vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương hiệu (franchise). .................................. 8
  1.5.1 Nhượng quyền thương hiệu là gì? Nó vận hành như thế nào? ...................................................... 9
  1.5.2 Những lợi ích của kinh doanh nhượng quyền thương hiệu ............................................................ 9
  1.5.3 Những bất lợi của kinh doanh nhượng quyền thương hiệu .......................................................... 10
  1.6 Danh mục các vấn đề chuẩn bị khởi nghiệp. .......................................................................... 11
  1.6.1 Danh mục các vấn đề của người chủ sở hữu để khởi nghiệp....................................................... 12
  1.6.2 Danh mục các vấn đề liên quan đến việc thuê địa điểm ................................................................ 13
  1.6.3 Danh mục các vấn đề về Hợp đồng thuê bất động sản .................................................................. 13
  1.6.4 Danh mục những vấn đề cần lưu ý khi thuê thiết bị........................................................................ 20
  1.6.5 Danh mục những điều khoản hợp đồng nhượng quyền thương hiệu ......................................... 22
  1.6.6 Danh mục tự đánh giá ưu nhược điểm cá nhân .......................................... 30
  1.6.7 Danh mục các vấn đề đánh giá điểm mạnh và điểm yếu ................ 30
  1.6.8 Tiêu chí lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. ..................................... 33
  Chƣơng 2: LỰA CHỌN MÔ HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH .......................................... 37
  2.1 Doanh nghiệp một chủ - thuận lợi và khó khăn ................................................................... 37
  2.1.1 Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) .................... 37
  2.1.2 Hộ kinh doanh cá thể ........................................ 38
  2.1.3 Công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân .................................. 39
  2.1.4 Công ty hợp danh ........................................... 40
  2.2 Doanh nghiệp nhiều chủ ........................... 41
  2.2.1 Hợp tác xã ........................... 41
  2.2.2 Công ty ............................ 42
  2.3 Cơ sở lựa chọn loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp. ................................... 44
  2.3.1 Thành lập, quản lý doanh nghiệp và góp vốn ......................... 45
  2.3.2 Thành lập doanh nghiệp tư nhân ............................................... 47
  2.3.3 Thành lập, góp vốn vào công ty hợp danh ............................... 47
  2.3.4 Thành lập và góp vốn vào công ty TNHH, công ty cổ phần ...................... 48
  2.3.5 Một số nhận xét và lưu ý .............................. 49
  2.4 Chế độ trách nhiệm của nhà đầu tư ...........................................50
  2.4.1 Trách nhiệm vô hạn .................................................................................................................................... 50
  2.4.2 Trách nhiệm hữu hạn .............................................. 51
  2.4.3 Trách nhiệm liên đới ........................................ 51
  2.4.4 Trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
  2.4.5 Trách nhiệm hữu hạn của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh, công ty TNHH và công ty cổ phần.
  2.4.6 Nhận xét và lưu ý ......................................................................................... 53
  2.5 Tổ chức quản lý ......................................................... 55
  2.5.1 Quản lý doanh nghiêp tư nhân, công ty hợp danh ................ 55
  2.5.2 Tham gia quản lý công ty TNHH và công ty cổ phần ................. 56
  2.6 Thuế
  2.7 Tài chính ...................................... 58
  2.7.1 Huy động vốn đối với doanh nghiệp tư nhân ................................... 59
  2.7.2 Huy dộng vốn đối với công ty hợp danh, công ty TNHH ................... 59
  2.7.3 Huy động thêm vốn đối với công ty cổ phần ....................................... 59
  2.7.4 Nhận xét ................................ 59
  2.8 Thời hạn đầu tư và tổ chức lại ................60
  2.9 Giải thể và phá sản ............................... 61
  Chƣơng 3: NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CƠ BẢN VÀ CHỦ YẾU .................................... 63
  3.1 Phương pháp quản trị kinh doanh ....................................63
  3.2 Các phương pháp quản trị nội bộ doanh nghiệp .................................................................. 65
  3.2.1 Các phương pháp giáo dục ..................... 65
  3.2.2 Các phương pháp hành chính ................ 66
  3.2.3 Các phương pháp kinh tế .......................................... 69
  3.2.4 Các phương pháp tác động lên các yếu tố khác của doanh nghiệp ............................................ 71
  Chƣơng 4: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÁP LÝ .................. 72
  4.1 Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) ........................................................................................................ 72
  4.2 Quy định về khắc dấu ..... 74
  4.3 Đăng ký thuế và cấp Mã số thuế (MST) ................................................ 75
  4.4 Quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu ......................................... 76
  4.5 Quy định mua hóa đơn ............................ 76
  Chƣơng 5: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI VÀ NHỮNG BÀI HỌC THỰC TIỄN.......... 78
  5.1 Kinh nghiệm thành lập Ban giám đốc .................... 78
  5.2 Những sai lầm phổ biến khi khởi nghiệp ............................................... 79
  5.3 Những kinh nghiệm về nhượng quyền thương hiệu ........................................................... 81
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Kiến Thức Và Kỹ Năng Cần Thiết Để Thành Lập Doanh Nghiệp
  • NXB Hà Nội 2012
  • Lê Văn Nam
  • 90 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/627615C99BF4BE1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 4, 2019

Share This Page