Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương (NXB Sài Gòn 1973) - Thích Viên Đức, 135 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hơn mười năm qua, tôi y quyển HIỂN MẬT VIÊN THÔNG này, gắng theo phương pháp trong đây tu trì. Tôi nhận thấy có nhiều sự linh nghiệm kết quả. Ðể ứng dụng trong đời mạt pháp, và giúp chúng sanh nghèo hèn bạc phước muốn sở cầu như ý…, tôi mong không quên sự hèn kém của mình, đem tâm gắng dịch quyển sách này để ấn hành lưu thông. Nếu có vị nào nhờ sách này mà phát tâm tu quán, trì chú, được thêm phần tín nguyện mà hành trì, thì tôi rất lấy làm mãn nguyện.

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Phật Giáo
  http://www.thuvienphatgiao.com/ngNghiemBaoVuong.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Sep 8, 2015
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  HIỂN MẬT VIÊN THÔNG
   

Share This Page