Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa (NXB Tôn Giáo 2010) - Đoàn Trung Còn, 118 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by admin, Jun 3, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Pháp Hoa là con đường dẫn đến thế giới mầu nhiệm của chư Phật, là giai đoạn chót của Tam thừa. Ngài Kiều Trần Như, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, v.v… trải qua hơn bốn mươi năm theo Phật mới được nghe kinh này. Năm ngàn Tỳ kheo tăng thượng mạn đành cam mất trân bảo, trở lại cuộc sống phàm phu. Chúng ta không sanh cùng thời với Đức Phật, nhưng thọ trì được kinh Pháp Hoa, cảm nhận được công đức kinh. Điều này chứng tỏ chúng ta đã thành tựu một phần nào của bốn pháp mà Đức Phật nói trong phẩm Phổ Hiền là có căn lành, được chư Phật hộ niệm, sống trong chánh định và phát đại bi tâm. Căn lành đã sẵn, chư Phật luôn hộ niệm cho ta; nhưng vì sống trong đường hiểm sanh tử, thiếu niệm đại bi, xa rời chánh định, nên chúng ta gần Phật mà chẳng thấy Ngài, không vào được cửa Pháp Hoa. Vì những chúng sanh này, Phật hiện ra trên thế gian như một đóa sen, một đấng cứu thế.
  • Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa
  • Tiêu Tề Thiên Trúc
  • NXB Tôn Giáo 2010
  • Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến
  • 118 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link Download
  https://issuu.com/nguyenminh/docs/919
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 4, 2021

Share This Page