Kinh Đế Thích Sở Vấn (NXB Tôn Giáo 2011) - Thích Tịnh Trí dịch, 296 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 21, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Đế Thích Sở Vấn
  NXB Tôn Giáo 2011
  Thích Tịnh Trí dịch
  296 Trang
  Quyển kinh Địa tạng Bổn Nguyện này rất khế hợp với căn tánh chúng sanh và thức tâm rất nhiều người được giác ngộ. Dù kẻ hung ác ngang tàng trái bạo thế mấy, khi được xem qua hoặc trì tụng đã được thấu lý ngộ đạo thì sẽ trở thành sứ giả của Như lai, noi gương hạnh nguyện của Địa tạng Vương Bồ tát mà phát lòng đại nguyện độ tận chúng sanh hầu đáp đền ân tham trong muôn một.
  Bởi chân lý và triết lý trong quyển này có đầy đủ các pháp đốn, tiệm Huyền…thật là thậm thâm vi diệu…nên cần phổ biến cùng khắp nhân sanh để được mọi người thấm nhuần Phật Pháp. Được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch nghĩa rõ ràng dễ nghe mau hiểu, nên bớt đi phần dịch âm thì được giàm phân nửa kinh phí về ấn loát, thì sẽ được giảm phân nửa phần kinh phí vế ấn loát, thì sẽ được in phổ biến nhiều hơn.
  Mong chư quý vị nhiệt tâm ủng hộ và khuyến khích với người thân quen mình phát tâm đóng góp vào công đức Pháp Thí để in kinh ấn tống thường xuyên thì phước báu vô cùng vô tận

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page