Kinh Dịch Trọn Bộ (NXB Văn Học 2011) - Ngô Tất Tố, 913 Trang

Discussion in 'Huyền Môn Học' started by quanh.bv, Aug 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cứ như Tiên nho - từ Hán nho đến Minh nho, đã nói thì Kinh Dịch bắt đầu ra đời từ vua Phục Hy, một ông vua về đời thần thoại trong sử Tàu, cũng gọi Bào Hy, không biết cách đây mấy nghìn hay mấy vạn năm. Lúc ấy Hoàng Hà có con long mã) hiện hình lưng nó có khoáy thành đám, từ một đến chín, vua ấy coi những khoáy đó, mà hiểu được lẽ biến hóa của vũ trụ, mới đem lẽ đó vạch ra thành nét. Đầu tiên vạch một nét liền, túc là vạch lẻn, để làm phù hiệu cho khí Dương, và một nét đứt, tức là l,vạch chẵn" đề làm phù hiệu cho khí âm. Hai cái vạch đó gọi là hai Nghi. Trên mỗi Nghi thêm một nét nữa, thành ra bốn cái "hai vạch", gọi là bốn Tượng. Trên mỗi Tượng lại thêm một vạch nữa, thành ra tám cái ',ba vạch'l' gọi là tám Quẻ(2). sau cùng, vua ấy lại đem Quẻ nọ chồng lên Quẻ kia, điên đảo khắp lượt, thành ra sáu mươi tư cái l,sáu vạch", gọi là sáu mươi tư Quẻ(8).
  Từ đời Phục Hy đến cuối nhà Thương, Kinh Dịch vẫn chỉ là một mớ vạch liền, vạch đứt, chưa có tên hiệu chữ nghĩa gì cả(4). sang đầu nhà Chu (Trước lịch Tây độ hơn nghìn năm Văn vương mới đem những quẻ của Phục Hy mà đặt từng tên và diễn thêm lời ở dưới mỗi quẻ để nói về sự lành dữ của cả quẻ, như chữ (nguyên hanh lợi trinh ) ở quẻ Kiến, hay chữ (nguyên hanh lợi tân mã chi trinh) ở qué Khôn v.v...
  • Kinh Dịch Trọn Bộ
  • NXB Văn Học 2011
  • Ngô Tất Tố
  • 913 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/22
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 28, 2019

Share This Page