Kinh Duy Ma Cật (NXB Tôn Giáo 2005) - Đoàn Trung Còn, 424 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jun 4, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nhất thời, Phật tại Tỳ-da-ly, Am-lathọviên, dữ đại tỳ-kheo chúng bát thiên nhân câu. BồTát tam vạn nhị thiên, chúng sở tri thức. Đại trí bổn hạnh giai tất thành tựu. Chư Phật oai thần chi sở kiến lập, vị hộ pháp thành, thọ trì Chánh pháp, năng sư tử hống, danh văn thập phương. Chúng nhân bất thỉnh hữu nhi an chi. Thiệu long Tam bảo năng sử bất tuyệt. Hàng phục ma oán, chế chư ngoại đạo, tất dĩ thanh tịnh, vĩnh ly cái triền, tâm thường an trụ vô ngại giải thoát, niệm, định, tổng trì, biện tài bất đoạn. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ cập phương tiện lực, vô bất cụ túc. Đãi vô sở đắc, bất khởi pháp nhẫn, dĩ năng tùy thuận chuyển bất thối luân. Thiện giải pháp tướng, tri chúng sinhcăn. Cái chư đại chúng, đắc vô sở úy. Công đức trí huệ, dĩ tu kỳ tâm.
  • Kinh Duy Ma Cật
  • NXB Tôn Giáo 2005
  • Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến
  • 424 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://issuu.com/nguyenminh/docs/386/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-phat-hoc.9279/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jan 3, 2017

Share This Page