Kinh Hoa Sen Từ Bi (NXB Nha Trang 1998) - Thích Nữ Tâm Thường, 405 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một thời, Phật ngự tại núi Kỳ xà Quật, nơi thành Vưong xá, cùng với đông đủ 6 vạn 2 ngàn vị đại Tỳ Kheo Tăng đều à bậc A la hán, đã sạch các lậu, không còn phát sinh phiền não, đã được tự tại hòan toàn, được tâm giải thoát, được huệ giải thoát , giống như voi chúa đã thuần thục hoàn toàn, việc làm đã xong, đã rũ bỏ gánh nặng, được tự lợi cắt đứt các trói buộc; với trí tuệ chơn chánh giải thoát, tâm được tự tại đối với tất cả, đã đạt tới bờ bên kia, chỉ trừ Tôn giả A-nan.


  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 17, 2015
 2. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Kinh Hoa Sen Từ Bi
   

Share This Page