Kinh Khuyến Nữ Hồi Tâm (NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2014) - Diêu Trì Kim Mẫu, 96 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 12, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Khuyến Nữ Hồi Tâm
  NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2014
  Diêu Trì Kim Mẫu
  96 Trang
  Chị em nữ phái tu rất nhiều, mà ít được những quyển kinh toàn vẹn dạy về TU từ bậc Hạ, Trung, chí đến Thượng Thừa. Kinh rất nhiều, mà phần đông dạy chung nam nữ; lại lời lẽ cao thâm, người nữ lưu ít học khó mà hiểu hết nghĩa Kinh. Xem Kinh rất nhiều, nhưng không đoạt lý. Rất may thay, Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU Vô Cực Từ Tôn thấy điều khuyết điểm, sắc lịnh cho Đức Huê Linh Bồ Tát hạ điển lành giáng bộ “Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh” dạy chị em nữ phái học tu từ bậc Hạ, Trung, chí Thượng. Bộ Kinh nầy gồm nguyên ba quyển: Nhứt, Nhì, Tam, để dạy người đàn bà tu trong ba cấp.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Đạo Cao Đài

  http://tamgiaodongnguyen.com/Kinh/knht-2014.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page