Kinh Lăng Già Tâm Ấn (NXB Tôn Giáo 2001) - Thích Thanh Từ dịch, 229 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 21, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Lăng Già Tâm Ấn
  NXB Tôn Giáo 2001
  Thích Thanh Từ dịch
  229 Trang
  Chúng tôi phiên dịch bộ Kinh Lăng Già Tâm Ấn này với mục đích cho Tăng Ni học tại thiền viện chúng tôi. Tuy nhiên, trước đây tôi đã có Sư bà Diệu Không dịch, ấn hành vào năm 1970 và 1971 rồi, song bản dịch ấy vì lược nhiều quá khiến chúng tôi không hài lòng, bất đắc dĩ phải dịch lại.
  Ở đây, chúng tôi dịch trung thực với Thiền sư Hàm Thị, không làm tăng giảm trong phần sơ giải. Nếu có giảm, chỉ đôi chút thôi. Bởi chúng tôi thấy, Ngài Hàm Thị quả thật một thiền sư ngộ đạo trong môn đình Tào Động, cho nên lời sớ giải của ngài rât phù hợp với tâm tông. Trên phần chánh văn Kinh, chúng tôi dịch nguyên âm những danh từ, không nhằm làm sáng tỏ những ý nghĩa, độc giả cần đọc qua những sớ giải sẽ hiểu rõ. Vì chánh văn tối nghĩa lại cô đọng khúc chiết, nếu không nhờ vào phần sớ giải, chúng ta không tài nào lãnh hội được.
  Bản kinh Ngài Hàm Thị sớ giải đây, nguyên tên là Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh, do Ngài Cầu Na Bạt ĐàLa dịch Phạn Hán, có 4 quyển. Bơi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi truyền pháp cho Tổ Huệ Khả còn bảo: “Xứ này có 4 quyển Kinh Lăng Già có thể dùng ấn tâm…” Nên Ngài Hàm Thị Sớ Giải dể thêm hai chữ Tâm Ấn, Tâm Ấn có nghĩa là toàn bộ kinh Lăng Già cốt làm sáng tỏ bản tâm. Người đọc khéo lãnh hội sẽ thấy rõ bản tâm mình bao nhiêu lời Phật trong kinh dường như Phật đem tâm ngài in qua tâm mình. Cộng thêm lời giải của Ngài Hàm Thị càng làm cho chúng ta thấy rõ bản lai diện mục của chính mình, hiện sờ sờ dưới bóng mặt trời trí huệ của Ngài. Vì thế hai chữ Tâm Ấn thật là xứng đáng. Do đó ngoài bà chúng tôi chỉ để 5 chữ Kinh Lăng Già Tâm Ấn.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page