Kinh Nghiệm Của Một Số Nước Về Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Khoa Học Và Công Nghệ - Vũ Ngọc Hải

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Nov 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-25_14-12-20.png
  Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vấn đề phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là phát triển đội “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh, khi thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp. Vì thế các bậc Đế vương thánh minh chẳng ai không coi việc kén chọn kẻ sĩ, bồi dưỡng nhân tài, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần kíp”. Từ ngàn năm trước, cha ông ta đã rất coi trọng việc “vun trồng nguyên khí quốc gia” trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
  Trong thời đại hiện nay, thế giới đang bước vào nền kinh tế tri thức, nơi “tri thức đang trở thành nhân tố” quan trọng nhất quyết định mức sống - quan trọng hơn đất đai, hơn công cụ sản xuất, hơn lao động”. Đội ngũ trí thức -những người sản sinh ra tri thức và ứng dụng sáng tạo tri thức sẽ có đóng góp ngày càng lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội. Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là nền tảng phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trình độ cao. Trên thế giới, những nước có nhiều thành công lớn trong quá trình phát triển đất nước cũng hết sức quan tâm tới đội ngũ trí thức. Việc nghiên cứu kinh nghiệm phát triển đội ngũ trí thức của các nước là rất cần thiết.
  • Kinh Nghiệm Của Một Số Nước Về Phát Triển Giáo Dục Và Đào Tạo Khoa Học Và Công Nghệ Gắn Với Việc Xây Dựng Đội Ngũ Trí Thức
  • NXB Chính Trị 2010
  • Vũ Ngọc Hải
  • 536 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1277
  https://drive.google.com/file/d/1NtuHOLIR8WBrObQdOg7yQ1sZDFZC5jy3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 25, 2023

Share This Page