Kinh Nghiệm Niệm Phật Và Những Chuyện Luân Hồi - Cs. Diệu Âm, 231 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, May 4, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Nghiệm Niệm Phật Và Những Chuyện Luân Hồi
  Cs. Diệu Âm
  231 Trang
  Con pháp danh Diệu Âm. Nhờ Phật pháp cao siêu nhiệm mầu, nhờ Chư Phật gia hộ, nên con đã niệm Phật được nhất tâm tam muội. Nhờ ơn trên đặt để, cho con chứng kiến được những chuyện luân hồi. Nhờ trải qua nhiều sóng gió thăng trầm đau khổ của thế gian, nên con đã hiểu thấu đời là vô thường, làm kiếp chúng sanh quá đau khổ.

  Nhờ Chư Phật gia hộ, duyên lành đưa đẩy, nay con có cơ hội được tỏ bày tâm nguyện. Tuy biết rõ khả năng con chưa đủ để viết văn hay làm kệ, chỉ vì bẩm tánh con thích khoe khoang và nhiều chuyện, nếu như con biết được một chút kinh nghiệm gì mà không được khoe khoang với đại chúng, con sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm. Nên ở đây con xin viết một chút còn hơn không. Mục đích chính của cuốn sách này là con muốn khoe với tất cả mọi người: Phật pháp là cao siêu nhiệm mầu, lời Phật dạy là vạn lần chân thật.

  MỤC LỤC
  1 Lời mở đầu
  2. Cảm tạ ân đức
  3 Nguyên do nào khiến tôi niệm Phật
  4 Ý nghĩa tu hành
  5 Ý nghĩa bí mật của câu A Di Đà
  6 Muốn được nhất tâm không tu xen tạp
  7 Niệm Phật cách nào để được nhất tâm
  8 Phát tâm bồ đề
  9 Những dấu hiệu trước khi được nhất tâm
  10 Những dấu hiệu khi được nhất tâm
  11 Biến chuyển sau khi được nhất tâm
  12 Giải tỏa ba nghi vấn
  13 Cảnh giới nội tâm
  14 Đánh đuổi tâm ma
  15 Không niệm
  16 Ý nghĩa Diệu Âm
  17 Ý nghĩa câu “Nhất tâm bất loạn”
  18 Tại sao người ta lưu lại xá lợi?
  19 Niệm Phật đại thừa
  20 Đại nguyện thừ mười tám
  21 Đạo Phật không phải là tôn giáo
  22 Hiểu lầm cúng dường và lễ bái
  23 Hiểu lầm hai chữ buông xả
  24 Hiểu lầm hai chữ thanh tịnh
  25 Ý nghĩa thời gian
  26 Niệm Phật không làm mất thời gian sinh hoạt
  27 Nuối tiếc
  28 Cách niệm Phật chung với con
  29 Niệm Phật thế
  30 Tự quy y với Phật
  31 Bố thí là niềm hạnh phúc vô biên
  32 Hiểu lầm trí tuệ Phật
  33 Hiểu lầm lòng từ bi của Phật
  34 An phận là tự tại
  35 Cứu thần thức
  36 Cảnh giác
  37 Tại sao niệm Phật mà vẫn còn khổ
  38 Tại sao không di cư về cõi Phật
  39 Hãnh diện cho phụ nữ, thương cho nam giới
  40 Buồn cho những chuyện bất công
  41 Ý nghĩa ngày giỗ
  42 Thương cho người đời mâu thuẫn
  43 Muốn cứu con phải dùng tình thương cứng rắn
  44 Xóa tan mặc cảm
  45 Hy sinh không đúng chỗ
  46 Chuyển đau khổ thành bình an
  47 Chuyển tuyệt vọng thành hy vọng
  48 Giấc mơ như thật
  49 Chuột biết trả thù
  50 Ba kiếp trong một đời
  51 Người bị chết
  52 Người chết thành rắn
  53 Rắn chết thành người
  54 Tiên bị đọa
  55 Phần kết luận
  56 Chư Phật gia hộ
  57 Lá thư tâm sự
  58 Lời thỉnh cầu
  59 Phần tổng kết
  60 Tin giờ chót
  61 Đúng hay Sai?
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  Download Link:
  eBook có trong tuyển tập DVD Phật Học
  http://www.thuvienphatgiao.com/application/uploads/book/kinh-nghiem-niemphat.pdf
   

Share This Page