Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông - Nguyễn Lộc, 369 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by nhandang123, May 31, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-8-12_23-59-45.png
  Cuốn sách “Kinh nghiệm quổc tế về phứt triển chương trình giáo dục phổ thông” tập trung nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm phát triển chương trinh giáo dục phổ thông của một sổ quốc gia trong khu vực và thế giới nhằm khái quát nhữna vẩn đề cơ bản nhất về xu thế phát triển chương trình giáo dục phố thông trên thế giới, từ đó nêu lên những đề xuất, khuyến nghị cho Việt Nam trong việc phát triển chương trinh aiáo dục phổ thông sau 2015
  • Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2011
  • Nguyễn Lộc
  • 369 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84712
  https://drive.google.com/file/d/12_ArpKR7TFr_OJ98UOEthVnbv0p7WzcB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 13, 2022

Share This Page