Kinh Nhật Tụng - Tạng Thư Phật Học Ấn Hành, 204 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 21, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Nhật Tụng
  Tạng Thư Phật Học Ấn Hành
  204 Trang
  Sự hình thành kinh Nhật tụng thuần Việt do GHPGVN biên soạn và phổ biến sắp tới đây là thành công to lớn của Ban Nghi lễ Trung ương nói riêng và GHPGVN nói chung, nhưng chỉ mới là bước đầu. Vì để bản kinh Nhật tụng này phổ cập nhanh chóng, được Tăng Ni, Phật tử cả nước nhiệt tình đón nhận đòi hỏi phải có sự thuận hợp của nhiều nhân duyên khác nữa. Trong đó, quan trọng nhất là nội dung bản kinh Nhật tụng này phải “hợp” với tâm tư và tình cảm của đại chúng, số đông (vốn khác biệt về tông phái, hệ phái và đặc trưng văn hóa của mỗi vùng miền) để tiếng kệ lời kinh dễ dàng ăn sâu vào tâm khảm, thấm đẫm và an tịnh tâm hồn của người trì tụng.
  Kế đến, một nhân tố trọng yếu khác là GHPGVN cần thể hiện ý chí và lập trường kiên định của mình trong việc chỉ đạo thực hiện hành trì bản kinh Nhật tụng này xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở. Khi hàng triệu Tăng Ni và Phật tử chuyên nhất trì tụng một bản kinh Nhật tụng sẽ tạo ra sức mạnh của “Phạm âm và hải triều âm”, một sức mạnh của an tĩnh nội tại như kim cương không gì có thể lay chuyển được. Có thể nói đây là phương tiện nối kết nhân tâm hữu hiệu nhất, và cũng chính là nền tảng “sức mạnh mềm” đích thực của PGVN.
  Thiết nghĩ, trong bối cảnh hàng triệu Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đang khát ngưỡng và trông chờ, bản kinh Nhật tụng do GHPGVN chuẩn y và phổ biến ra đời sẽ đáp ứng hoàn hảo nhu cầu đó. Đây là điều đáng tự hào, dù gặp nhiều khó khăn và đã trải qua bảy kỳ đại hội nhưng với quyết tâm và nhất trí cao, chúng ta nhất định sẽ làm được.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page