Kinh Pháp Hoa (NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2008) - Thích Trí Tịnh, 616 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 12, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Pháp Hoa
  NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2008
  Thích Trí Tịnh
  616 Trang
  Kinh Pháp Hoa là bộ kinh đại thừa gồm bảy quyển tổng cộng là hai mươi tám phẩm, suốt hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng tâm nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của phật và bồ-tát.
  Tâm nguyện của phật là tâm nguyện độ chúng sanh đạt thành đạo quả giác ngộ. Bởi thế nên ngay quyển đầu của kinh về phẩm phương tiện đã nói: (phật ra đời là vì một nhơn duyên lớn duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến phật). Thế nghĩa là phật rộng mở phương tiện pháp môn, chỉ bày chơn tâm phật tánh để chúng sanh tin tưởng khả năng thánh thiện của mình mà tiến tu đến phật quả.
  Phương tiện của phật là phương tiện huyền diệu được sanh trưởng và dinh dưỡng bởi trí huệ từ bi hỷ xả lợi tha có khả năng đưa tất cả chúng sanh đồng chứng nhất thừa phật quả. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là phật sẽ thành, nếu chúng sanh tinh tấn nỗ lực tu hành thì cũng sẽ thành phật như ta vậy.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Phật Học
  http://tamgiaodongnguyen.com/Books/KINHPHAPHOA-2008.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page