Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (NXB Công An 2014) - Nguyễn Thị Thanh Huyền, 84 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Jan 8, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-8_13-49-2.png
  Đề góp phần vào việc đổi mới phương pháp học tập một trong ba bộ phận lý luận cấu thành quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, làm cho sinh viên có thể năm bắt được những nội dung kiến thức phân II của môn Những nguyên ly cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (mà theo quyết định số 127 HD/BTGTW ngày 30 tháng 6 năm 2014 sẽ chuyền đổi thành môn “Chủ nghĩa Mác - Lê nin” với ba học phân tương ứng với ba bộ phận lý luận câu thành - ba bộ môn khoa học Mác - Lênin) một cách dễ hiểu hơn, sinh động hơn và tạo điêu kiện thuận lợi cho việc áp dụng các phương tiện công nghệ hiện đại trong giảng dạy, tác giả đã biên soạn cuồn sách này.
  • Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin
  • NXB Công An 2014
  • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • 84 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.hlu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=35379
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page