Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Cao Thị Toàn, 127 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Jul 18, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin
  NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008
  Cao Thị Toàn
  127 Trang
  Kinh tế chính trị học Mác - Lênin là một trong ba bộ phận của chủ nghĩa mác - Lênin:
  - Triết học Mác - Lênin
  - Kinh tế chính trị học Mác - Lênin
  - Chủ nghĩa cộng sản khoa học
  Được giảng dạy và học tập trong tất cả các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam nhằm trang bị thế giới quan, phuơng pháp luận cho sinh viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại đất nước.
  Nhằm giúp các em sinh viên học tốt môn học này, trên cơ sở bộ giáo trình chuẩn quốc gia và giáo trình kinh tế chính trị của bộ giáo dục và đào tạo. Bộ môn kinh tế chính trị viết cuốn bài giảng môn kinh tế chính trị Mác - Lênin cho sinh viên bao gồm các nội dung cơ bản của môn học từ chương 1 đến chương 13, phần bài tập và mẫu đề thi trắc nghiệm.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page