Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam - Ngô Văn Lương

Discussion in 'Chính Trị Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-17_23-26-34.png
  Kinh tế chính trị là một trong ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác - Lênin. Hiện nay, nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin ngày càng tăng. Nhằm đáp ứng yêu cầu về sách giáo khoa và giáo trình phục vụ đào tạo cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị tiếp sau việc phối hợp với Khoa Kinh tế chính trị, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền xuất bản các giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế, Lịch sử kinh tế thế giới, Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do TS. Ngô Văn Lương chủ biên. ˆ
  • Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2002
  • Ngô Văn Lương
  • 331 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3022
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 17, 2021

Share This Page