Kinh Tế Hộ Gia Đình Và Các Quan Hệ Xã Hội Ở Nông Thôn Đồng Bằng Sông Hồng Trong Thời Kỳ Đổi Mới

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Oct 31, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Tế Hộ Gia Đình Và Các Quan Hệ Xã Hội Ở Nông Thôn Đồng Bằng Sông Hồng Trong Thời Kỳ Đổi Mới
  NXB Khoa Học Xã Hội 2003
  Nguyễn Đức Truyến
  218 Trang
  Trong quá trình triển khai các hoạt động nghiên cứu thực tiền cũng như xây dựng và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, Viện Xã hội học thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia đã nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ nhiều tổ chức và cơ quan quốc tế. Tuy nhiên, trong số đó, các hỗ trợ trực tiếp cho những hoạt động nghiên cứu cơ bản và sinh hoạt học thuật thì không nhiều. Những năm gần đây, Qủy Ford tại Việt Nam là một trong số những nhà tài trợ đã thực hiện việc hỗ trợ theo hướng này với một Chương trình dành riêng cho một số chuyên ngành khoa học Xã hội ở Việt Nam như xã hội học, kinh tế học, nhân học, v.v...
  "Kinh Tế Hộ Gia Đình Và Các Quan Hệ Xã Hội Ở Nông Thôn Đồng Bằng Sông Hồng Trong Thời Kỳ Đổi Mới" bao gồm 6 phần:
  Phần I: Nhập đề.
  Phần II: Cấu trúc và chức năng của kinh tế hộ gia đình.
  Phần III: Kinh tế hộ và sự tái cấu trúc các quan hệ gia đình.
  Phần IV: Kinh tế hộ và sự tái cấu trúc các quan hệ họ hàng.
  Phần V: Kinh tế hộ và sự tái cấu trúc các quan hệ làng xã.
  Phần VI: Thư mục sách và tài liệu tham khảo.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kinh Tế
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/491

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page