Kinh Tế Học Công Cộng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1995) - Joseph E. Stiglitz, 785 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by quanh.bv, Aug 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-8_10-54-0.png
  Những vấn đề của khu vực công cộng bao gồm một số vấn đề nổi bật nhất trong lĩnh vực kinh tế học. Tất cả lĩnh vực như sức khỏe, quốc phòng giáo dục, bảo hiểm xã hội, các chương trình phúc lợi và cải cách thuế, đều được các phương tiện thông tin đại chúng chú ý. Phân tích kinh tế đã đem lại sự hiểu biết sâu sắc cho các cuộc tranh luận. Giáo dục có nên để cho khu vực công cộng bảo đảm không? Tầm nhìn lâu dài đối với chương trình bảo hiểm xã hội của chúng ta là gì? Những đề nghị về cải cách thuế phù hợp với hiểu biết của chúng ta về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả và công bằng như thế nào? Những câu hỏi này truyền sức sống cho khoa học, mà đây chính là lý do tại sao tôi lại đặc biệt chú ý đến những vấn đề này. Việc xem xét các chương trình thuế và chi tiêu cụ thể đã đem lại thêm lợi ích: đã nêu bật tầm quan trọng của những đặc điểm của sự thiết kế. Một trong những bài học mà chúng ta đã học được trong thập kỷ qua là có những ý định tốt vẫn chưa đủ.
  • Kinh Tế Học Công Cộng
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1995
  • Joseph E. Stiglitz
  • 785 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4587
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page