Kinh Tế Học Quốc Tế Lý Thuyết Và Chính Sách Tập 1 (NXB Chính Trị 1996) - Paul R. Krugmam, 500 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Nov 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để góp phần tổng kết về mặt lý luận và thực tiễn, phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện và tăng cường quản lý có hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong những năm tới, Nhà xuất bản Lý luận chính trị xuất bản cuốn sách “Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”. Cuốn sách được hình thành từ kết quả nghiên cứu của một đề tài mang mã số KX 01.09 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học _cấp Nhà nước giai đoạn 2001- 2005, KX 01. Cuốn sách này do một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Kinh tế quốc dân và các cộng tác viên thuộc các cơ quan quản lý và nghiên cứu tiến hành, dưới sự chủ biên của GS, TSKH Lương Xuân Quỳ.
  • Kinh Tế Học Quốc Tế Lý Thuyết Và Chính Sách Tập 1
  • NXB Chính Trị 1996
  • Paul R. Krugmam, Maurice Obstfeld
  • Dich: Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Thái Yên, Nguyễn Vũ Tùng, Bạch Xuân Dương
  • 500 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/580
  https://drive.google.com/file/d/1r6hsylv63m_NTLdyzb8BE9Bm1iBdHy9Z
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 7, 2022

Share This Page