Kinh Tế Học Tập 1 (NXB Chính Trị 1997) - Paul A. Samuelson, 783 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Nov 4, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Nền tảng của kinh tế học
  Chương 2: Thị trường và chính phủ trong nền kinh tế hiện đại
  Chương 3: Những yếu tố cơ bản về cung và cầu.
  Chương 4: Những ứng dụng của cung và cầu
  Chương 5: Cầu và hành vi của người tiêu dùng
  Chương 6: Sản xuất và tổ chức doanh nghiệp
  Chương 7: Phân tích chi phí
  Chương 8: Cung và phân bổ nguồn lực trong thị trường cạnh tranh
  Chương 9: Cạnh tranh không hoàn hảo và vấn đề độc quyền
  Chương 10: Cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm
  Chương 11: Rủi ro, sự bất định và lý thuyết trò chơi.
  Chương 12: Thu nhập và định giá yếu tố sản xuất
  Chương 13: Tiền lương và thị trường lao động
  Chương 14: Đất đai và vốn.
  Chương 15: Thị trường và hiệu quả kinh tế
  Chương 16: Chính phủ, sự lựa chọn công cộng và y tế
  Chương 17: Thuế và chi tiêu của chính phủ
  Chương 18: Kiềm chế sức mạnh của thị trường: các chính sách điều tiết và chống tờ-rớt
  Chương 19: Tài nguyên thiên nhiên và kinh tế học môi trường
  Chương 20: Phân phối thu nhập và đấu tranh chống nghèo khổ
  • Kinh Tế Học Tập 1
  • NXB Chính Trị 1997
  • Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus
  • Dịch: Vũ Cương, Đinh Xuân Hà, Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Đình Toàn
  • 783 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/629
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 16, 2020

Share This Page