Kinh Tế Học Trong Chính Sách Công (NXB Lao Động Xã Hội 2016) - Triệu Văn Cường, 250 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Jun 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-3-28_15-40-5.png
  Chính sách công là một công cụ quàn lý quan trọng của nhà nước. Thông qua việc ban hành và thực thi các chính sách, mục tiêu cùa Nhà nước được hiẹn thực hóa. Tuy theo bối cảnh chính trị và thẻ chc của mỗi quốc gia mà việc thiết kế và ban hành chính sách công được thực hiộn theo các cách thức khác nhau. Mặc dù có sự khác nhau về cách thức hoạch định và thực thi chính sách giữa các quốc gia, nhưng chính sách công đều là sản phẩm của Nhà nước, do Nhà nước ban hành và tổ chức thực thi.
  Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cải cách nền hành chính ờ Viột Nam hiện nay là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực tham gia vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách cỏng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức không chi là mục ticu mà còn là diều kiện đảm bào cho việc thực hiện thắng lợi cải cách hành chính nhà nước trong giai doạn hiện nay.
  • Kinh Tế Học Trong Chính Sách Công
  • NXB Lao Động Xã Hội 2016
  • Triệu Văn Cường
  • 125 Trang (x2)
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/handle/123456789/2428
  https://drive.google.com/file/d/1HslxbrSeLIpYi6A1Nx2iWtllFudf3SiB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 28, 2022

Share This Page