Kinh Tế Hợp Tác Của Nông Dân Trong Nền Kinh Tế Thị Trường - Lê Trọng, 135 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Nông Lâm' started by quanh.bv, Nov 17, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Tế Hợp Tác Của Nông Dân Trong Nền Kinh Tế Thị Trường
  NXB Văn Hóa Dân Tộc 2001
  Lê Trọng
  135 Trang
  Chương 1. Cơ sở khoa học về sự phát triển KTHT của nông dân
  - Khái niệm về hợp tác và KTHT của nông dân
  - Sự cần thiết khách quan về phát triển KTHT của nông dân
  - Đặc điểm kinh doanh nông nghiệp và trình độ phát triển
  - Sơ lược sự phát triển kinh tế hợp tác của nông dân
  Chương 2. Lịch sử phát triển các lĩnh vực và các hình thức hợp tác
  - Trước năm 1958
  - Từ năm 1958 đến 1980
  - Từ năm 1981 đến 1987
  - Từ năm 1987 đến 1994
  Chương 3. Đổi mới tổ chức quản lý Hợp Tác Xã phù hợp
  - Sự cần thiết phải đổi mới tổ chức quản lý HTX kiểu cũ
  - Thực trạng đổi mới HTX kiểu cũ trong những năm qua
  - Quan điểm, phương hướng và giải pháp đổi mới
  Chương 4. Các mô hình hợp tác kiểu mới của nông dân
  - Môi trường xuất hiện những hình thức
  - Một số hình thức hợp tác kiểu mới của nông dân
  Chương 5. Những bài học kinh nghiệm tổng quát và kiến nghị
  - Những bài học kinh nghiệm tổng quát

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page