Kinh Tế Môi Trường (NXB Xây Dựng 2002) - Nguyễn Đức Khiển, 278 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Dec 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Tế Môi Trường
  NXB Xây Dựng 2002
  Nguyễn Đức Khiển
  278 Trang
  Trong quá trình Công nghiệp hoá - hiện đại hoá, Việt Nam đã kiên quyết lựa chọn con đường phát triển bền vững, hướng tới sự cân bằng giữa các lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài; giữa lợi ích Cá nhân và lợi ích tập thể; giữa lợi ích của các địu phương và lợi ích quốc gia, không những vi hạnh phúc văn minh của các thế hệ ngày nay mà còn vì sự phát triển của các thế hệ mai sau.
  Phát triển bền vững có thể xem như là một phương thức phát triển mới, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển của nhân loại.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page