Kinh Tế Ngày Nay (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Bradley R. Schiller, 1094 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by admin, Apr 2, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2024-3-9_8-30-49.png
  Bộ sách Kinh tế ngày nay luôn cố gắng theo kịp những tác dộng dang làm thay dổi bức tranh kinh lê. Đê’ làm dược diều này bộ sách không dừng lại ở chỗ tường thuật những sự kiện gán đây. Mấu chốt ở chó là phải kết hợp những bước quá độ của nen kinh tế với những mô hình cơ bàn về sự vận dộng của nển kinh tế. Cuộc tranh luận cổ điển về nền kinh tê' do thị trường chi phối và nền kinh tế do nhà nước chỉ dạo, lấy sự sụp đổ cùa hệ thõng “kinh lè kẽ hoạch hoá xã hội chù nghĩa" làm ví dụ. Chúng tôi không chi viện dẵn sự sụp đổ dó mà còn sử dụng nó dế nêu bật những đặc thù của cơ chế thị trường. Một diều thật trớ trêu là nước Nga và Đỏng Âu dã nắm bắt dược nguyên lý cùa cơ chế thị trường trong khi không mấy sinh viên Mỹ hiểu dược diều này. Sự thay đổi trong quan điểm cùa Tổng thống Clintơn tạo ra nhiều cơ hội cho việc nêu bật nét dặc trưng cơ bân cùa các mó hình kinh tế. Ví dụ như chương trình “Tái thiết nước Mỹ” kết hợp những biện pháp kích thích truyền thông về mặt tài khoá với những mức tổng cung dài hạn hơn. Việc sắp xếp lại nhữhg ưu tiên về chi tiêu và gánh nặng cùa thuế đưa ra để minh hoạ chính sách của chính phù có thể thay dổi các vấn dề cùa nền kinh tê như sàn xuất CÁI GÌ. sân xuất CHO AI. và sàn xuất NHƯTHÊ NÀO.
  • Kinh Tế Ngày Nay
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2002
  • Tác giả: Bradley R. Schiller
  • Dịch giả: Trần Nam Bình
  • 1094 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1K3dZWpZ_A3s_ikABYfx_YEeheU6zVoju
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 9, 2024

Share This Page