Kinh Tế Phát Triển Ở Đông Và Đông Nam Á II-Các Mô Hình Sau Khủng Hoảng - David Dapice, 857 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Dec 27, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-26_22-37-46.png
  Môn học được thiêt kê đê xem xét lại các mô hình tăng tiưỏng khác nhau và đưa ra cac y tuông mới vê kinh tê phát triên, bao gồm thể chế và hội nhập toàn cầu. Thêm vào đó, môn học sẽ đê cập các chính sách khác nhau được các nền kinh tế Đông Á áp dụng để giải quyet các trục trặc nảy sinh trong cuộc khủng hoảng tài chính 1997-98 va giai đoạn sau đó. Trọng tâm được đặt vào vấn đề quàn lý các hệ thong pháp lý, ngân hàng và doanh nghiệp, cùng với các nguyên nhận dẫn tới những kết quả kmh tế khac nhau. Ket quả tăng tryrrns va các chính sách kinh tê của Việt Nam trong bối cành toàn cầu và khu vực thay đôi cũng được thảo luận, tập trung vào những gì phát huy tác dụng và những gì khong phát huy tác dụng trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.
  • Kinh Tế Phát Triển Ở Đông Và Đông Nam Á II
  • Các Mô Hình Sau Khủng Hoảng
  • David Dapice, Châu Văn Thành, Lê Kim Sa, Nguyễn Quý Tâm
  • NXB Đại Học Fulbtight 2004
  • 857 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84889
  https://drive.google.com/file/d/1Sy2GLbeSLCrDlGARy3tJnq_xu6Hlam4H
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 26, 2022

Share This Page