Kinh Tế Trung Quốc Bước Vào Thế Kỷ XXI Tập 2 (NXB Chính Trị 1998) - Lý Kinh Văn, 438 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by mhien0094, Jan 29, 2021.

 1. mhien0094

  mhien0094 Member

  [​IMG]
  Sau gần 20 nam tiến hành cái cách mỏ cửa, kinh tế Trung Quốc đă thu được những thành tựu to lớn, song củng bộc lộ khổng ít vân đề c&n phải kỉp thời chấn chinh. Các nhà kỉnh tế Trung Quổc nhận định rằng, thời kỳ tìí nay đến nam 2010 là thời kỳ hlnh thành nền kinh tố thị trường xft hội chủ nghĩa ở Trung Quổc, thời kỳ có thố diẻn ra rất nhiều thay đổi trong việc sáp xốp lại cơ cáu nền kỉnh tế và cổ tốc đọ tâng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn.
  Vậy, Trung Quốc, một đất nưóc rộng lớn với 1 tỷ hai tram trỉộu dàn sa bước vào thế kỷ XXỈ như thế nào? Đò là ván đề khổng chi đặt ra với Trung Quốc, mà còn được nhỉều nước trôn thế giói cũng như trong khu vực chảu A - Thái Binh Dương quan tam, theo dỗi. Do dtí, đề tài:" Những ý tưỏng và 8ự lựa chọn chính sách phát triển kinh tố Trung Quốc 2010" đa thu hút nhiều nhà ắhoa học thuộc sáu viện nghiên cứu kinh tế của ửy ban khoa học xá hội Trung Quổc tham gia. Những kết quả nghiên cứu cồng phu của họ đâ được tap trung ỉạỉ, nâng lẽn thành sách Kinh tế Trung Quốc bước vào thế kỷ XXI do ông Lý Kinh Văn làm chủ biôn, và Nhà xuất bản Quản lý kinh tế Bắc Kinh xuất bàn nam 1095.
  • Kinh Tế Trung Quốc Bước Vào Thế Kỷ XXI Tập 2
  • NXB Chính Trị 1998
  • Lý Kinh Văn
  • 438 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241604
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 29, 2021

Share This Page