Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Doanh Nghiệp (NXB Thống Kê 1997) - Võ Thanh Thu, 419 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, May 1, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-1_23-19-25.png
  Sản xuất là cơ sơ tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Sản xuất xã hội đã trải qua nhiều phương thức, nhiều thời đại khác nhau nhưng đều chịu sự tác động bởi rất nhiều nhân tố chủ quan khách quan đến hoạt động này của con ngươi. Mặc dầu đặc điểm kinh tế cũng như trình độ phát triển sản xuất xã hội ơ mỗi nơi mỗi thời đại một khác, nhưng dù ơ đâu và lúc nào con ngươi cũng luôn luôn tìm kiếm mọt phương thức hoạt động có trí tuệ hơn, đem lại nhiều lợi ích hơn nhằm hương đến một đời sống vật chất tinh thần ngày càng tốt hơn.
  • Kinh Tế Và Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Doanh Nghiệp
  • NXB Thống Kê 1997
  • Võ Thanh Thu
  • 419 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=11670
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page