Kinh Tế Vĩ Mô Của Nền Kinh Tế Mở (NXB Tài Chính 2009) - Nguyễn Văn Dần, 259 Trang

Discussion in 'Học Viện Tài Chính' started by nhandang123, Jul 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Những năm gần đây, nền kinh tế nước ta luôn vận động, đổi mới và phát triển nhất là từ khi Việt Nam ra nhập WTO đã xuất hiện những nhân tôi mới tham gia vào sự vận động của nền kinh tế. Từ đó đòi hỏi từ nhận thức đến vận dụng những nội dung kinh tế học vĩ mô trong quản lý nền kinh tế cũng phải thay đổi cho phù hợp với điều kiện hiện nay. Chính vì vậy, tập thể giảng viên của Học viện Tài chính tổ chức biên soạn cuốn sách “Kinh tế vĩ mô của nền kinh tể mở” nhằm góp phần phục vụ công tác đào tạo đại học, sau đại học khối kinh tế. Đồng thòi cũng đóng góp những nội dung cơ bản cho quá trình quản lý, điều hành vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước.
  Cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Văn Dần và PGS.TS. Trần Xuân Hải đồng chủ biên và cùng tham gia chỉnh sửa lần này có các giảng viên đã nhiều năm giảng dạy kinh tế học vĩ mô của Học viện Tài chính, gồm: PGS.TS. Nguyễn Văn Dần; PGS.TS. Trần Xuân Hải; TS. Đỗ Thị Thục; ThS. Nguyễn Thu Nga
  • Kinh Tế Vĩ Mô Của Nền Kinh Tế Mở
  • NXB Tài Chính 2009
  • Nguyễn Văn Dần
  • 259 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62036
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Jul 9, 2019

Share This Page