Kinh Tế Việt Nam Đổi Mới Và Phát Triển (NXB Thế Giới 2007) - Võ Đại Lược, 746 Trang

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Nov 8, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-11-26_17-42-34.png
  Cuốn sách này là một tập hợp 16 bài viết của tác giả Võ Đại Lược trong thời gian 1987 - 2006. Một số bài viết đã được viết theo yêu cầu của một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ và Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ. Một số bài viết đã được công bố trên một số Tạp chí khoa học. Những bài viết này đã được tập hợp lại xung quanh chủ đề: Kinh tế Việt Nam - đổi mới và phát triển với 3 nhóm vấn đề chính:
  Nhóm thứ nhất, về Bối cảnh quốc tế và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam gồm những bài về Toàn cầu hóa kinh tế và Hội nhập kinh tế quốc tế... Nhóm thứ hai, về đổi mới kinh tế Việt Nam bao gồm những bài về đổi mới kinh tế Việt Nam nói chung, về vấn đề chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam nói chung, về vấn đề phát triển chiến lược kinh tế - xã hội Việt Nam đến 2010, về những định hướng đổi mới chính sách kinh tế Việt Nam, về những vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam, về phát triển kinh tế thị trường, về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, về chống lạm phát và về tỷ giá. Nhóm thứ ba, về tình hình kinh tế Việt Nam gồm những bài đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam trong các năm 1998, 2004, 2005 là những năm có những vấn đề nổi bật.
  • Kinh Tế Việt Nam Đổi Mới Và Phát Triển
  • NXB Thế Giới 2007
  • Võ Đại Lược
  • 746 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/680
  https://drive.google.com/file/d/1ccXBUltJVLP8-ooL1dj0R1twMTSGuD5-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 26, 2022

Share This Page