Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Đến Năm 2020 Chiến Lược Kế Hoạch Và Dự Báo - Nguyễn Tiến Dỵ, 632 Trang

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 7, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chiến lược, kế hoạch và dự báo là thông tin rất quan trọng đối với công tác hoạch định chính sách về phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011- 2020) và kế hoạch 5 năm (201-2015) nói chung, vừa đáp ứng nhu cầu học tập và đưa Nghị quyết XI của Đảng vào cuộc sống. Từ đó phổ biến Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020 ) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 -2015) đến toàn dân. Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xuất bản cuốn sách: “Kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020: Chiến lược - Kế hoạch và Dự báo”.
  Nội dung của cuốn sách, bao gồm:
  Phần một: Chiến lược phát triển Kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020).
  Phần hai: Nghị quyết của Quốc hội Khóa XIII về Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015). Nội dung Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và Dự báo phát triển Kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2020.
  Phần ba: Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) của 63 tỉnh, thành phố của cả nước.
  Cuốn sách là tài liệu quý phục vụ các nhà hoạch định chính sách, các nhà Lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước từ Trung ương tới địa phương và cơ sở; Các viện nghiên cứu, các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung học Chuyên nghiệp; Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty 90, 91; Các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như đông đảo bạn đọc có nhu cầu nghiên cứu Chiến lược, kế hoạch và Dự báo về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020.
  • Tên sách: Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Đến Năm 2020 Chiến Lược Kế Hoạch Và Dự Báo
  • NXB Thống Kê 2012
  • Tác giả: Nguyễn Tiến Dỵ
  • Số Trang: 632
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/0BzEOT3i1sZOiSkRIUS1XOW1QN2s
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 1, 2018

Share This Page