Kinh Thắng Man - Thích Thanh Từ dịch, 32 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 21, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kinh Thắng Man
  Thích Thanh Từ dịch
  32 Trang
  Thắng Man kinh là tên gọi ngắn của Thắng Man sư tử hống nhất thừa đại phương tiện phương quảng kinh, là một bộ kinh Đại thừa, được hai vị Cao tăng Ấn Độ dịch sang Hán văn. Bản thứ nhất của Cầu-na-bạt-đà-la, được dịch đời Lưu Tống . Bản thứ hai được Bồ-đề-lưu-chi (sa. bodhruci) dịch dưới tên Thắng Man phu nhân hội, bởi vì kinh này cũng là một phần của bộ kinh Đại bảo tích, hội 48. Một bản dịch cũ của kinh nầy có tên Phu nhân kinh.
  Kinh này tương đối ngắn, bao gồm 15 phẩm. Phẩm thứ nhất nói về đức tính chân thật của Như Lai và sự việc công chúa Thắng Man được Phật thụ kí. Phẩm 2–4 nói về việc phát triển Bồ-đề tâm. Nội dung của phẩm thứ 5–15 có thể gọi chung là "nhập Như Lai tạng" nói về việc xác quyết Nhất thừa, về Như Lai tạng , Pháp thân, bản tính thanh tịnh. Vì bản chất nội dung, kinh thường được bàn luận và so sánh với các kinh luận như Bảo tính luận, Nhập Lăng-già Đại thừa khởi tín luận. Kinh này đã được Wayman dịch sang Anh ngữ năm 1974.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page